Đào tạo Đào tạo

Khoa Luật tổ chức thi vấn đáp Pháp luật đại cương và Lý luận chung

Ngày đăng 09/02/2020 | 18:13 PM  | Lượt xem: 62
Một số hình ảnh của kỳ thi vấn đáp học kỳ 1 năm học 2019-2020 do Khoa Luật Kinh tế tổ chức.

Chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế - chuyên ngành Luật Đầu tư kinh doanh

Ngày đăng 24/01/2019 | 04:38 PM  | Lượt xem: 795
Khung chương trình và chuẩn đầu ra ngành Luật kinh tế

Mục tiêu & vị trí việc làm ngành Luật kinh tế, chuyên ngành Luật Đầu tư - kinh doanh

Ngày đăng 24/01/2019 | 04:23 PM  | Lượt xem: 1384
Mô tả chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế, chuyên ngành Luật Đầu tư kinh doanh của Học viện Chính sách và Phát triển