Giới thiệu Giới thiệu

Liên chi đoàn khoa Đầu tư tổ chức cuộc thi "Rung chuông vàng 2018"

Ngày đăng 23/03/2018 | 13:41 PM  | Lượt xem: 563
Nhằm tạo sân chơi trí tuệ bổ ích cho các bạn sinh viên trong Khoa Đầu tư và tuyển chọn các thành viên đại diện Khoa tham dự cuộc thi...

GIỚI THIỆU KHOA ĐẦU TƯ

Ngày đăng 21/02/2017 | 09:15 AM  | Lượt xem: 2715
1. Chức năng, nhiệm vụ - Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Giám đốc. - Xây dựng...