Bài giảng Bài giảng

Thực hành Kinh tế lượng

Ngày đăng 20/02/2017 | 10:30 AM  | Lượt xem: 3391
Phần mềm và dữ liệu thực hành cho môn học Kinh tế lượng tại APD   Phần mềm thực hành kinh tế lượng (không cần cài đặt) có thể tải về tại đây : Bản hướng dẫn thực hành EVIEWS...

Bài giảng khoa toán

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:35 AM  | Lượt xem: 1806
Thông tin đang được cập nhật.