Bài giảng Bài giảng

Thực hành Kinh tế lượng
Ngày đăng 20/02/2017 | 10:30 AM  | Lượt xem: 3394

Phần mềm và dữ liệu thực hành cho môn học Kinh tế lượng tại APD

 

Phần mềm thực hành kinh tế lượng (không cần cài đặt) có thể tải về tại đây:

Bản hướng dẫn thực hành EVIEWS của thầy Bùi Dương Hải (ĐHKTQD) có thể tải tại đây:

Dữ liệu Giáo trình Kinh tế lượng của Đại học Kinh tế quốc dân có thể tại tại đây:

Dữ liệu kinh tế vĩ mô Việt Nam có thể tải về tại đây: