null Lịch công tác tuần từ ngày 01/8 đến hết ngày 07/8/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 01/8/2022 đến 07/8/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 01/8/2022) 
8h00 Lễ công bố quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý Đảng ủy; Ban Giám đốc; Trưởng/Phó/Phụ trách các đơn vị; cán bộ, giảng viên các đơn vị: P.QLĐT, Khoa TCĐT, khoa KTS và khoa Kế toán - Kiểm toán Lãnh đạo Học viện Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp giao ban mở rộng  Ban Giám đốc; Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Học viện Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp Trưởng/Phụ trách đơn vị không tham dự họp, cử cấp dưới họp thay phải báo cáo trực tiếp Giám đốc Học viện
10h30 Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học năm 2022 Thành viên HĐTS Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 02/8/2022) 
Thứ Tư (ngày 03/8/2022) 
Thứ Năm (ngày 04/8/2022)
8h00 Hội nghị tự chủ đại học 2022 Chủ tịch HĐHV Giang Thanh Tùng, GĐ Nguyên, PGĐ Thế Hùng, TS. Đông Bộ Giáo dục và Đào tạo Đại học Kinh tế quốc dân  
14h00 Bế giảng khóa học GDQPAN của sinh đợt 1 Lãnh đạo Học viện và đoàn công tác Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Đại học Hùng Vương  
16h00 Ký kết hợp tác với Trường Đại học Hùng Vương Lãnh đạo Học viện và đoàn công tác Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
 
Đại học Hùng Vương  
Thứ Sáu (ngày 05/8/2022) 
8h00 Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025 Khách mời và toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Ban Tổ chức đại hội và Đoàn Chủ tịch ĐH Phòng họp tầng 2  
9h00 Ghi hình tư vấn tuyển sinh và hướng dẫn thí sinh đăng ký nguyện vọng vào Học viện CSPT Phòng QLĐT, các khoa chuyên ngành, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dung, đối tác Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng quay ảo tầng 7  
9h00 Tổ chức đón sinh viên hoàn thành chương trình học GDQPAN đợt 1 và tổ chức phát quân trang cho sinh viên học đợt 2 Trung tâm HTĐT, sinh viên học đợt 1 và 2 Trung tâm HTĐT Nhà thể chất  
14h00 Làm việc với đại diện ĐH Andrews về chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ lãnh đạo khu vực công PGĐ Thế Hùng, phòng QLĐT, phòng QLKH&HT, viện ĐTQT  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  Tạm hoãn
Thứ Bảy (ngày 06/8/2022) 
Chủ nhật (ngày 07/8/2022)