null Lịch công tác tuần từ ngày 08/8 đến hết ngày 14/8/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 08/8/2022 đến 14/8/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 08/8/2022) 
7h30 Lễ bàn giao sinh viên học GDQPAN đợt 2 năm 2022 Ban Giám đốc; Trưởng các đơn vị: P.QLĐT, P.CTSV, TTHTĐT; Lãnh đạo các Viện/Khoa quản lý sinh viên và cán bộ, giảng viên quan tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Nhà thể chất   
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc; Lãnh đạo Phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Làm việc với đại diện ĐH Andrews về chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ lãnh đạo khu vực công PGĐ Thế Hùng, phòng QLĐT, phòng QLKH&HT, viện ĐTQT  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
10h00 Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức Mời các đ/c: PGĐ Hạnh Vân, các đ/c: Như Hà, Đông, Huyền, Khoa, Tiến Thành Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 09/8/2022) 
9h00 Công tác đào tạo về mua sắm công và những thử thách trong công tác đấu thầu tại Việt Nam Chuyên gia WB, đại diện Cục Quản lý đấu thầu, PGĐ Vinh, ông Lê Văn Tăng, P.QLKH&HT, đ/c Hà Anh, Bộ môn Đấu thầu, cá nhân và đơn vị liên quan
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
10h00 Làm việc với đại diện Công ty Tetra Tech PGĐ Thế Hùng, phòng QLKH&HT, đ/c Hà Anh Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 10/8/2022) 
8h00 Họp trao đổi về Quy chế giảng viên và Quy chế thu chi nội bộ  Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể cán bộ, giảng viên Lãnh đạo Học viện P.308  
14h00 Công tác xúc tiến tuyển sinh  Ban Xúc tiến tuyển sinh 2022 Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Trực tuyến  
Thứ Năm (ngày 11/8/2022)
8h00 Họp về công tác kiểm định Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính PGĐ Thế Hùng; PGĐ Thế Vinh; đại diện phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm Khảo thí và ĐBCL; Toàn thể Viện ĐTQT và Khoa Tài chính - Đầu tư Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Làm việc với Công ty ColormediaVN về thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và truyền thông đa phương tiện Khoa QTKD, Khoa KTS, Trung tâm CNTT,TT&TV, Đại diện Phòng QL KH&HT Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2 Tạm hoãn 
Thứ Sáu (ngày 12/8/2022) 
14h00 Lễ ký kết MOU với Công ty cổ phần công nghệ LADIPAGE Việt Nam PGĐ Nguyễn Thế Hùng, Phòng QLKH&HT, Khoa Kinh tế số, Khoa Quản trị Kinh doanh và các cán bộ giảng viên quan tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 13/8/2022) 
Chủ nhật (ngày 14/8/2022)