null Lịch công tác tuần từ ngày 01/05 đến hết ngày 07/05/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 01/5/2023 đến 07/5/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 01/5/2023)
Thứ Ba (ngày 02/5/2023)
Thứ Tư (ngày 03/5/2023)
Thứ Năm (ngày 04/5/2023)
10h30 Họp Đoàn giám sát chuyên đề xây dựng chương trình làm việc và Kế hoạch giám sát Toàn thể thành viên đoàn giám sát chuyên đề; đ/c Phạm Ngọc Trụ Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp nhóm Đề án Thạc sĩ Quản lý kinh tế Thành viên nhóm Đề án Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 05/5/2023)
20h00 Sinh hoạt Chi bộ 6 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 6 Bí thư Chi bộ 6
Đ/c Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến ID: 333 456 8228
passcode: (thông báo nội bộ)
Thứ Bảy (ngày 06/5/2023)
Chủ nhật (ngày 07/5/2023)