Bộ máy tổ chức

content:

 

Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển, khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Đồng chí Giang Thanh Tùng

Bí thư Đảng ủy Học viện

Đồng chí Trần Trọng Nguyên

Phó Bí thư Đảng ủy Học viện

Đồng chí Nguyễn Thế Vinh

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện

Đồng chí Lê Công Thành

Đảng ủy viên

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng

Đảng ủy viên

Đồng chí Nguyễn Thị Đông

Đảng ủy viên

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng

Đảng ủy viên

 

Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện

Đồng chí Nguyễn Thế Vinh

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy

Đồng chí Đỗ Kiến Vọng

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy 

Đồng chí Nguyễn Thị Đông

Ủy viên

 

 

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện và chi uỷ gồm:

 -  Chi bộ 1 


 

 

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng

Bí thư Chi bộ 1

Đồng chí Đỗ Kiến Vọng

Phó Bí thư

 

 

 

- Chi bộ 2 


Đồng chí Nguyễn Thế Hùng

Bí thư Chi bộ 2

 

Đồng chí Lê Công Thành

Phó Bí thư

Đồng chí Chu Thị Ngọc Trâm

Ủy viên

 

 

- Chi bộ 3 

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh Vân

Bí thư Chi bộ 3

Đồng chí Nguyễn Mã Lương

Phó Bí thư

Đồng chí Vũ Tiến Sơn

Ủy viên

 

 

 

- Chi bộ 4

Đồng chí Nguyễn Như Hà

Bí thư Chi bộ 4

Đồng chí Nguyễn Nam Hải

Phó Bí thư

Đồng chí Đỗ Thị Anh

Ủy viên

 

- Chi bộ 5

Đồng chí Nguyễn Thế Vinh

Bí thư Chi bộ 5

Đồng chí Phạm Thị Diệu Linh

Phó Bí thư

Đồng chí Đào Hoàng Tuấn

Ủy viên

 

 

- Chi bộ 6 

Đồng chí Trần Trọng Nguyên

Bí thư Chi bộ 6

Đồng chí Tô Trọng Hùng

Phó Bí thư

Đồng chí Đàm Thị Hiền

Ủy viên