Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản

Lịch trực Bộ môn Luật (từ 04/9/2017)
Ngày đăng 04/10/2017 | 10:51 AM  | Lượt xem: 1349

Lịch giảng & lịch trực

STT

GIẢNG VIÊN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

Lưu Thị Tuyết

PLĐC

Tiết 3-5

P 702

Trực: Sáng 8h-9h,

PLĐC

Tiết 6-8

P 702

Trực: Chiều 16h – 17h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLĐC

Tiết 1-3

P 305

 

 

PLĐC

Tiết 6-8

P 303

2

Đặng Minh Phương

PLKT

Tiết 1-3 P403

Trực

(10h -12h)

PLKT

Tiết 6-8 P403

 

 

 

PLKT

Tiết 6-8 P305

 

 

 

 

 

 

3

Nguyễn Tiến Đạt

 

 

 

 

PLĐC

Tiết 6-8

P 302

PLKT

Tiết 1-3 P305

Trực

(10h – 12h)

 

 

PLĐC

Tiết 6-8

P 304

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Lịch giảng Pháp luật kinh tế: từ 21/8/2017 – 03/12/2017 - Lịch giảng PLĐC từ 4/9/2017 – 17/12/2017

Lịch trực của GV Đạt và Phương áp dụng từ ngày 21/8/2017, lịch trực của GV Tuyết áp dụng từ ngày 04/9/2017.