Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản

Lịch trực Bộ môn Luật (từ 21/8/2017)
Ngày đăng 20/08/2017 | 15:36 PM  | Lượt xem: 1427

Lịch trực

Bộ môn Luật kinh tế thông báo về việc phân công lịch giảng và điều chỉnh lịch trực của các giảng viên bộ môn như sau:

STT

GIẢNG VIÊN

THỨ 2

THỨ 4

THỨ 5

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

Lưu Thị Tuyết

 

 

 

 

Trực (9h – 11h)

 

2

Đặng Minh Phương

Tiết 1-3 P403

Trực

(10h -12h)

Tiết 6-8 P403

 

Tiết 6-8 P305

 

 

3

Nguyễn Tiến Đạt

 

 

Tiết 1-3 P305

Trực

(10h – 12h)

 

 

 

Lịch giảng và lịch trực trên được áp dụng từ ngày 21/8/2017.