Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản

Lịch trực Bộ môn Luật (từ 26/6/2017)
Ngày đăng 04/08/2017 | 16:19 PM  | Lượt xem: 1314

Lịch trực của giảng viên Bộ môn Luật Kinh tế

Bộ môn Luật kinh tế thông báo về việc phân công lịch trực của các giảng viên bộ môn như sau:

Stt

Giảng viên

Thứ 2

Thứ 4

Thứ 5

1

Lưu Thị Tuyết

 

 

Sáng

9h – 11h

2

Nguyễn Tiến Đạt

Sáng

10h – 12h

 

 

3

Đặng Minh Phương

 

Sáng

8h30 – 10h30

 

Lịch giảng và lịch trực trên được áp dụng từ ngày 26/6/2017.