Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản

Lịch trực và lịch giảng (từ 01/01/2018)
Ngày đăng 06/02/2018 | 11:55 AM  | Lượt xem: 1246

Lich truc & lich giang

STT

GIẢNG VIÊN

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

Lưu Thị Tuyết

   

Tiết 1-3 (P306)

Trực: 10h-12h

Tiết 6-8 (P306)

 

       
2 Nguyễn Tiến Đạt

Tiết 1-3: P504

Trực: 10h-12h

       

Tiết 6-8: P306

 

   
3 Đặng Minh Phương        

Tiết 1-3: P306

Trực: 10h-12h

 

Tiết 1-3: P306

 

 

Lịch trực áp dụng từ 01/01/2018

Lịch giảng áp dụng từ 15/01/2018