null Thông báo về việc Nhận sinh viên vào ở nội trú Ký túc xá đối với tân sinh viên khóa 13 (niên khóa 2022 – 2026) của Học viện Chính sách và Phát triển (giai đoạn 2: ngày 02/10/2022)

content:

THÔNG BÁO

V/v Nhận sinh viên vào ở nội trú Ký túc xá

đã đăng ký của giai đoạn 2, ngày 02/10/2022

  1. Danh sách sinh viên được xét duyệt ở Ký túc xá:

- Danh sách sinh viên thuộc diện chính sách được xét duyệt ở Ký tú xá: 17 sinh viên 

- Danh sách sinh viên không thuộc diện chính sách nhưng ở vùng xa được xét duyệt ở Ký túc xá: 73 sinh viên  

Danh sách chi tiết kèm theo (tại đây)

  1. Thủ tục làm hồ sơ nhập Ký túc xá:
  • Từ ngày 05/10/2022 đến ngày 15/10/2022, sinh viên có tên trong danh sách nêu trên có thể nhập ký túc xá (thủ tục nhận phòng) tại phòng 215 – Nhà D – Khu Ký túc xá của Học viện (sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30).
  • Làm thủ tục nhận phòng: Sinh viên mang theo 01 ảnh 2x3 để làm thẻ Ký túc xá, căn cước công dân và Giấy báo nhập học.
  • Làm thủ tục Hồ sơ nội trú bao gồm: Ký Hợp đồng, đóng tiền, nộp bản photo (căn cước công dân, Hộ khẩu), giấy chứng nhận ưu tiên (mang bản có dấu đỏ để đối chiếu). Ban Quản lý Ký túc xá sẽ tiến hành làm thủ tục sau khi sinh viên ổn định chỗ ở và  bắt đầu học tập tại Học viện Chính sách và Phát triển (sẽ có thông báo sau).

Nội dung chi tiết của Thông báo ( tại đây )