Các chương trình đào tạo Các chương trình đào tạo

Chuyên ngành đào tạo Kế hoạch phát triển
Ngày đăng 18/02/2017 | 00:06 AM  | Lượt xem: 121322

Tổng quan về chuyên ngành Kế hoạch phát triển

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

CỬ NHÂN KINH TẾ

CHUYÊN NGÀNH  KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

 

1. Giới thiệu chung

Chuyên ngành Kế hoạch Phát triển là một trong những chương trình trọng điểm của Học viện Chính sách và Phát triển. Đây là Chuyên ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy, theo chuẩn quốc gia mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định. Chuyên ngành được đưa vào đào tạo ngay từ ngày đầu Học viện được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế-xã hội từ trung ương đến địa phương, đặc biệt cho lĩnh vực quản lý kinh tế và đầu tư từ Trung ương đến địa phương, cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các tổ chức tư vấn tài chính, đầu tư, các quỹ đầu tư và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Chương trình Kế hoạch Phát triển là một chương trình đào tạo được ưa thích và có triển vọng việc làm cao thuộc bậc Đại học hệ chính quy, công lập, tập trung của Học viện.

Chương trình đào tạo của chuyên ngành Kế hoạch Phát triển được xây dựng trên sự tham vấn ý kiến các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực kinh tế và đầu tư kết hợp với việc đối chiếu với các chương trình đào tạo cùng lĩnh vực cập nhật nhất của các trường đào tạo nổi tiếng ở nước ngoài về phát triển kinh tế và đầu tư nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng phủ rộng và chuyên sâu cho sinh viên, giúp sinh viên có khả năng thích ứng tốt nhất với môi trường làm việc quốc tế sau khi tốt nghiệp với trình độ tiếng Anh cao theo chuẩn quốc tế.

Chương trình này được hướng dẫn và giảng dạy bởi các giảng viên nhiệt huyết, nhiều kinh nghiệm, có kiến thức và kỹ năng cập nhật của Khoa chuyên ngành kết hợp với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong từng lĩnh vực kiến thức và kỹ năng tương ứng, những người đang công tác thành công ở các vị trí chuyên môn khác nhau ở các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp Việt nam và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Các chuyên gia quốc tế cũng sẽ được mời dưới nhiều hình thức để cùng tham gia hướng dẫn và tập huấn cho sinh viên của chuyên ngành.

2. Mục tiêu đào tạo

Hoàn thành chương trình đào tạo, Cử nhân Kinh tế ngành Kế hoạch Phát triển nắm vững những kiến thức cơ bản về nguyên lý kinh tế, tăng trưởng và phát triển kinh tế, dự án đầu tư, hoạch định, đánh giá và quản lý dự án đầu tư; những tương tác giữa hoạt động kinh tế ở phạm vi cả nước, ngành và doanh nghiệp với môi trường và tính bền vững của phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của thực tiễn nền kinh tế Việt Nam.

Sinh viên ra trường sẽ có phẩm chất đạo đức, chính trị, sức khỏe tốt; có năng lực phân tích kinh tế, xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch phát triển ở phạm vi cả nước, ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế; có khả năng ngoại ngữ tốt, đáp ứng tốt yêu cầu công tác.

Cử nhân tốt nghiệp sẽ có khả năng phân tích kinh tế vĩ mô, xây dựng luận cứ xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch phát triển, hoạch định chính sách; có khả năng xây dựng chiến lược đầu tư, xây dựng và đánh giá các dự án đầu tư; thẩm định dự án đầu tư; quản lý dự án đầu tư; giám sát đầu tư và giải quyết các vấn đề kinh tế trên phạm vi cả nước, ngành, lĩnh vực và trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong bối cảnh của một nền kinh tế hội nhập đang phát triển nhanh như Việt Nam. Cụ thể, sinh viên sẽ có đủ kiến thức và kỹ năng để:

(1) Phân tích, đánh giá kinh tế trên phạm vi cả nước, ngành và lĩnh vực;

(2) Xây dựng các kế hoạch, dự báo phát triển kinh tế-xã hội trên phạm vi cả nước, ngành và lĩnh vực; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

(3) Tư vấn xây dựng, tổ chức thực hiện, phân tích và đánh giá thực hiện kế hoạch và chính sách kinh tế-xã hội;

(4) Xây dựng, phân tích, thẩm định, giám sát và chỉ đạo thực hiện các chương trình và dự án đầu tư;

(5) Sử dụng thành thạo một số mô hình phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, vi mô;

(6) Quản lý dự án đầu tư.

3. Chuẩn đầu ra

(1). - Tiếng Anh Toeic 2 kỹ năng "nghe, đọc" 450 điểm Quốc tế

      - Ielts 4.5

(2). Tin học IC3

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Cử nhân chuyên ngành Kế hoạch Phát triển sẽ có đủ kiến thức và năng lực làm việc cho các vị trí công việc tại các tổ chức sau đây:

 (1) Các quỹ đầu tư, các tổ chức tư vấn đầu tư, phát triển; các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;

(2) Các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế-xã hội từ Trung ương đến địa phương;

(3) Các tổ chức quốc tế; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; các cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách kinh tế-xã hội;

(4) Học tiếp bậc học sau đại học để trở thành các nhà nghiên cứu kinh tế-xã hội, các nhà hoạch định chính sách về kinh tế-xã hội; giảng viên các trường đại học và cao đẳng về kinh tế.

5. Các môn chuyên ngành

Sau khi kết thúc phần kiến thức giáo dục đại cương về kinh tế và quản lý, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng trong phạm vi các môn học thuộc phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống và cập nhật về: kinh tế-xã hội, phát triển kinh tế; xây dựng kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư; quản lý dự án đầu tư; giám sát quá trình thực hiện dự án đầu tư; các công cụ định lượng trong phân tích kinh tế, tài chính cho khu vực nhà nước và doanh nghiệp. Một số môn kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành và kỹ năng làm việc được giảng dạy bằng tiếng Anh bởi các chuyên gia nước ngoài hoặc bởi các giảng viên nhiều kinh nghiệm của Khoa, nhằm đảm bảo sinh viên sẽ có đủ các kiến thức, kỹ năng cần thiết và khả năng ngoại ngữ để làm việc có hiệu quả cao trong môi trường quốc tế sau khi tốt nghiệp.

Các chuyên môn quan trọng sinh viên sẽ được trau dồi gồm:

  1. Kinh tế Đầu tư
  2. Thẩm định và Giám sát dự án đầu tư
  3. Đầu tư công
  4. Kinh tế Phát triển
  5. Phân tích và Dự báo kinh tế vĩ mô
  6. Kế hoạch Phát triển
  7. Phân tích Chính sách
  8. Tài chính doanh nghiệp
  9. Kế hoạch Phát triển Doanh nghiệp
  10. Khởi nghiệp

Địa chỉ liên hệ

KHOA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Phòng 701B, Toà Nhà Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại: 043.7957366