Các chương trình đào tạo Các chương trình đào tạo

Các chương trình đào tạo ngắn hạn

Ngày đăng 03/08/2017 | 14:24 PM  | Lượt xem: 1050
Chuyên đề đấu thầu cơ bản lựa chọn nhà thầu Chuyên đề đấu thầu cơ bản lựa chọn nhà đầu tư Chuyên đề PPP Chuyên đề đấu thầu nâng cao lựa...

Các chương trình đào tạo

Ngày đăng 21/02/2017 | 02:46 PM  | Lượt xem: 1799
Các chương trình đào tạo Chương trình dài hạn trình độ đại học STT HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ ...

Các chương trình đào tạo khoa quản lý đấu thầu

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:10 AM  | Lượt xem: 1225
Thông tin đang được cập nhật