Đào tạo Đào tạo

GIẢNG VIÊN APD VỚI NGÀY HỘI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Ngày đăng 16/08/2019 | 10:24 AM  | Lượt xem: 488
..

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH

Ngày đăng 12/02/2019 | 08:36 PM  | Lượt xem: 1576
Đào tạo bậc đại học: NGÀNH: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH:  PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH (BIG DATA ANALYTICS IN...

Đề cương các môn học do Bộ môn Toán kinh tế phụ trách

Ngày đăng 16/02/2017 | 10:28 PM  | Lượt xem: 1601
Đề cương các môn học

Các chương trình đào tạo khoa toán

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:32 AM  | Lượt xem: 1697
Các học phần chính của chuyên ngành đào tạo Phân tích dữ liệu lớn trong KT&KD   STT Mã học...