Đào tạo Đào tạo

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH

Ngày đăng 12/02/2019 | 20:36 PM  | Lượt xem: 549
Đào tạo bậc đại học: NGÀNH: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH:  PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH (BIG DATA IN ECONOMIC AND...

Đề cương các môn học do Bộ môn Toán kinh tế phụ trách

Ngày đăng 16/02/2017 | 10:28 PM  | Lượt xem: 1367
Đề cương các môn học

Các chương trình đào tạo khoa toán

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:32 AM  | Lượt xem: 1514
Các học phần chính của chuyên ngành đào tạo Phân tích dữ liệu lớn trong KT&KD   STT Mã học...