Đào tạo Đào tạo

Đề cương các môn học do Bộ môn Toán kinh tế phụ trách
Ngày đăng 16/02/2017 | 22:28 PM  | Lượt xem: 1541

Đề cương các môn học

CÁC MÔN HỌC DO KHOA TOÁN PHỤ TRÁCH

1. Hệ sau đại học

1) Kinh tế lượng trong phân tích và dự báo kinh tế xã hội

2. Hệ cử nhân

1) Toán cao cấp 1 (phần đại số)

2) Toán cao cấp 2 (phần Giải tích)

3) Tin học đại cương

4) Kỹ năng tin học

5) Lý thuyết xác suất và thống kê toán

6) Kinh tế lượng

7) Nguyên lý thống kê kinh tế

8) Toán tài chính

9) Quản trị rủi ro

9) Định giá tài sản

10) Phương pháp nghiên cứu khoa học