null Thông báo về việc nhận phòng ký túc xá ngày 04 và 05/05/2020

content:

Thông báo về việc nhận phòng Ký túc xá của sinh viên Học viện trong 02 ngày 04 và 05/05/2020

- Thông báo (tại đây)

- Danh sách (tại đây)

* Lưu ý: Danh sách trên được tính đến ngày 07/03/2020. Danh sách này giành cho các sinh viên chưa làm thủ tục dùng để đối chiếu.

Các sinh viên đã làm thủ tục và nhận phòng ngày 07/03/2020 đã được cập nhật và dán tại bảng tin Ký túc xá.

Sinh viên nào có nhu cầu nhận phòng vào ngày chủ nhật 03/5/2020 thì đăng ký danh sách với cô Loan (liên hệ theo thông báo)