Đào tạo Đào tạo

Chương trình đào tạo và cơ hội việc làm của sinh viên
Ngày đăng 01/03/2019 | 10:01 AM  | Lượt xem: 19912

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN

Chương trình đào tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển nói chung, khoa Tài chính – Đầu tư nói riêng luôn gắn liền lý thuyết với thực tiễn,đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng và xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Các bài giảng không ngừng được hoàn thiện cả về mặt học thuật và khả năng tiếp cận thực tế, thông qua kiến thức thầy cô truyền tải trên giảng đường, kết hợp với các buổi tọa đàm giữa sinh viên và cán bộ, lãnh đạo, CEO của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng, các Doanh nghiệp lớn và các buổi kiến tập, thăm quan thực tế tại các cơ quan Nhà nước, Ngân hàng và Doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên không chỉ được trang bị đầy đủ về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ mà còn hoàn thiện về kỹ năng mềm như kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, thuyết trình, làm việc nhóm, …

Ngoài ra, khi học tập tại Học viện Chính sách và Phát triển, sinh viên còn được trang bị kiến thức ngoại ngữ, tiếng Anh theo chuẩn TOEIC - 650 điểm và tin học chuẩn IC3 để có thể chuẩn bị đầy đủ hành trang cho mình sau khi tốt nghiệp, sẵn sàng nắm bắt nhiều cơ hội việc làm tốt, bắt kịp xu hướng hội nhập, toàn cầu hoá.

Với các kiến thức và kỹ năng được rèn luyện và sự quyết tâm của bản thân, sau khi ra trường, các sinh viên của Khoa Tài chính – Đầu tư có tỷ lệ làm việc theo đúng chuyên ngành lên tới 70 - 80%.

1. Đào tạo hệ Đại học chính quy: Quy mô tuyển sinh hàng năm hơn 400 chỉ tiêu cho các chuyên ngành: Ngân hàng, Tài chính, Kế toán – Kiểm toán, Đầu tư.

1.1. Cử nhân Tài chính – Ngân hàng 

Cử nhân Tài chính – Ngân hàng - Chuyên ngành Tài chính: Được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, kiến thức chuyên sâu về tài chính trong cả khu vực công (khu vực nhà nước) và tài chính khu vực tư nhân (các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các tổ chức tín dụng, tài chính - ngân hàng); các kiến thức về Quản trị tài chính, tài chính quốc tế, hoạch định ngân sách vốn đầu tư, đầu tư chứng khoán, kế toán – kiểm toán, phân tích tài chính, hệ thống thông tin tài chính, thị trường chứng khoán, các kiến thức bổ trợ về nghiệp vụ ngân hàng và bảo hiểm. 

Cử nhân Tài chính – Ngân hàng - Chuyên ngành Ngân hàng:Được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính – tiền tệ và kiến thức chuyên sâu về ngân hàng (Quản trị ngân hàng, nghiệp vụ tín dụng, quản trị vốn và tài sản, nghiệp vụ quản lý ngoại hối, quy trình hạch toán kế toán – kiểm toán của ngân hàng,…); am hiểu các quy định của Nhà nước về hoạt động ngân hàng, đồng thời nắm được kiến thức bổ trợ về pháp luật, thị trường tài chính - tiền tệ, thị trường chứng khoán, bảo hiểm,…

Cơ hội việc làm chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có nhiều cơ hội nghề nghiệp như:

  • Các tổ chức tài chính trong và ngoài nước: Hệ thống các Ngân hàng, các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, ... với nhiều vị trí theo sở thích, lựa chọn của từng sinh viên như: Chuyên viên tín dụng/ Chuyên viên quan hệ khách hàng, chuyên viên nguồn vốn, chuyên viên đầu tư, chuyên viên kế toán, chuyên viên quản trị rủi ro, chuyên viên thanh toán quốc tế, thẻ giao dịch viên, kiểm toán viên nội bộ, ...
  • Các cơ quan quản lý Nhà nước: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chính sách tiền tệ trực thuộc các Bộ, và các cơ quan trực thuộc Chính phủ khác có liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng.
  • Các loại hình doanh nghiệp: Cán bộ tài chính, kế toán; cán bộ quan hệ khách hàng, …
  • Các cơ quan kiểm toán của nhà nước, Các công ty kiểm toán trong nước và quốc tế
  • Các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu hoặc các tổ chức khác liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng

1.2. Cử nhân chuyên ngành Đầu tư

Cử nhân Đầu tư chuyên ngành Đầu tư được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế và kiến thức chuyên sâu về đầu tư, đầu tư công, thẩm định dự án đầu tư và đầu tư tài chính

Cơ hội việc làm chuyên ngành Đầu tư   

Cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Đầu tư rộng, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của cả khu vực công và khu vực tư nhân bởi chuyên ngành cung cấp các kiến thức chuyên sâu về đầu tư, trong đó tập trung vào hai mảng đầu tư phát triển và đầu tư tài chính.

Hơn nữa, số lượng cơ sở đào tạo chuyên ngành Đầu tư hiện nay không nhiều, trong khi nhu cầu của xã hội đối với nhân lực chuyên ngành này là rất lớn.

Ngoài ra, Học viện Chính sách và Phát triển là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư nên trong quá trình học sinh viên có điều kiện tiếp cận với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực đầu tư. Cùng với đó, chương trình đào tạo chuyên ngành Đầu tư được thiết kế mang tính thực tiễn cao vì thế sau khi học xong, người học có thể đảm nhận tốt các công việc có liên quan đến hoạt động đầu tư ở cả khu vực công và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế

1.3. Cử nhân chuyên ngànhKế toán – Kiểm toán

Cử nhân Kế toán – Kiểm toán được trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, quản trị kinh doanh, tài chính – ngân hàng, quy trình công nghệ kế toán cũng như những kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực khác nhau của hoạt động kế toán như:Kế toán nâng cao, hệ thống thuế, hệ thống thông tin kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh, …

Cơ hội việc làm chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán:

  • Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, thuế, giao dịch ngân hàng, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính,…tại các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực
  • Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán, Giám đốc tài chính – CFO, Quản lý tài chính ở tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nước và quốc tế
  • Nghiên cứu viên, Giảng viên, Thanh tra kinh tế,…​

2. Hệ đào tạo thạc sỹ: Quy mô tuyển sinh hàng năm 100 chỉ tiêu cho chuyên ngành Tài chính