Các chương trình đào tạo Các chương trình đào tạo

Khung chương trình chuyên ngành Đầu tư

Ngày đăng 08/03/2017 | 20:41 PM  | Lượt xem: 1126
  STT HỌC PHẦN SỐ TC GHI CHÚ TỔNG SỐ TÍN CHỈ (120 - 140) 131   A Kiến thức giáo dục đại cương...

Các chương trình đào tạo khoa đầu tư

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:52 AM  | Lượt xem: 625
Thông tin đang được cập nhật.