13/03/2020
Quyết định Ban hành tạm thời Bộ Quy tắc ứng xử và Nội quy văn hóa học đường đối với sinh viên
09/01/2020
Quyết định thành lập CLB Nhà kinh tế trẻ
08/01/2020
Quy trình hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển
06/01/2020
Ngày hội việc làm năm 2019
06/01/2020
Ngày đầu thực hiện thông báo số 11/TB-HVCSPT của sinh viên APD
19/12/2019
Họp Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ, Đội nhóm sinh viên trong Học viện triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020
03/12/2019
Phiếu khảo sát Nhà tuyển dụng đối với Người lao động là Cựu sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển
28/11/2019
PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (Dành cho Cựu sinh viên)
21/10/2019
PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI HỌC VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ VÀ PHỤC VỤ NGƯỜI HỌC CỦA HỌC VIỆN NĂM 2019 (Dùng để lấy ý kiến SV năm 2 và năm 3)
21/10/2019
PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI VỀ KHÓA HỌC (KHÓA 7)