Các CLB sinh viên Các CLB sinh viên

Phiếu khảo sát sinh viên năm cuối về chương trình đào tạo - Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày đăng 12/06/2019 | 09:38 AM  | Lượt xem: 1486
PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI HỌC VỀ KHÓA HỌC (Dùng để lấy ý kiến sinh viên năm cuối)

Tư vấn và hỗ trợ việc làm Cộng tác viên ngân hàng BIDV Chi nhánh Từ Liêm đối với sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày đăng 28/05/2019 | 08:42 AM  | Lượt xem: 511
Tư vấn và hỗ trợ việc làm Cộng tác viên ngân hàng BIDV Chi nhánh Từ Liêm đối với sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày đăng 27/05/2019 | 02:09 PM  | Lượt xem: 581
Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Học viện Chính sách và Phát triển

Quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Ngày đăng 27/05/2019 | 02:02 PM  | Lượt xem: 719
Quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa, phổ biến pháp luật cho sinh viên Học viện giai đoạn 2019-2021

Ngày đăng 23/05/2019 | 03:31 PM  | Lượt xem: 671
Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa, phổ biến pháp luật cho sinh viên Học viện giai đoạn 2019-2021

Các trường cần làm gì để hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Ngày đăng 23/05/2019 | 08:39 AM  | Lượt xem: 389
Các trường cần làm gì để hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành Giáo dục năm 2019

Ngày đăng 23/05/2019 | 08:23 AM  | Lượt xem: 655
Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành Giáo dục năm 2019

Phát động cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019

Ngày đăng 22/05/2019 | 04:36 PM  | Lượt xem: 318
Phát động cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019

Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019

Ngày đăng 22/05/2019 | 04:32 PM  | Lượt xem: 603
Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019

CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN APD

Ngày đăng 17/04/2019 | 01:36 PM  | Lượt xem: 730
CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN APD

CÂU LẠC BỘ KỸ NĂNG SỐNG APD

Ngày đăng 17/04/2019 | 03:37 PM  | Lượt xem: 778
CÂU LẠC BỘ KỸ NĂNG SỐNG APD

CÂU LẠC BỘ SÁCH APD

Ngày đăng 17/04/2019 | 03:31 PM  | Lượt xem: 427
CÂU LẠC BỘ SÁCH APD

ĐỘI THANH NIÊN XUNG KÍCH

Ngày đăng 17/04/2019 | 03:23 PM  | Lượt xem: 799
ĐỘI THANH NIÊN XUNG KÍCH

ĐỘI 25 APD

Ngày đăng 17/04/2019 | 03:14 PM  | Lượt xem: 365
ĐỘI 25 APD

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH (AEC)

Ngày đăng 17/04/2019 | 02:49 PM  | Lượt xem: 338
CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH (AEC)