Các hoạt động đoàn thể Các hoạt động đoàn thể

Các hoạt động đoàn thể

Ngày đăng 13/02/2019 | 14:46 PM  | Lượt xem: 444
Khoa Kế hoạch phát triển luôn là lá cờ đầu trong các hoạt động văn nghệ và thể thao. Sinh viên của khoa đã nhiều năm dành được cúp vô địch trong các giải thể thao, văn nghệ, nấu ăn, sinh viên thanh...

Các hoạt động đoàn thể

Ngày đăng 13/02/2019 | 02:14 PM  | Lượt xem: 388