16/02/2019
Chung Kết Cuộc Thi Apd English Stars (Mùa thứ nhất năm 2015)
17/02/2019
Tiết mục Múa Giấc Mơ Trưa-khoa Đấu Thầu-Học viện Chính sách và Phát triển
16/02/2019
MÙA HÈ XANH 2018 - ĐẾN VỚI ĐỊA CHỈ ĐỎ CỦA NHI ĐỒNG CẢ NƯỚC
16/02/2019
SINH VIÊN KHOA ĐẤU THẦU THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ NAM NỮ - APD CUP MÙA VII
16/02/2019
Ban QLDA Huyện Sapa sẵn sàng tuyển dụng sinh viên Khoa Đấu thầu về công tác
16/02/2019
Khoa Đấu thầu tổ chức đưa sinh viên khóa 6 đi thực tế tại tỉnh Hòa Bình
16/02/2019
Cuộc thi APD English Stars năm 2017
16/02/2019
Cuộc Thi APD English Stars 2016 (Mùa thứ hai năm 2016)