Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Giới thiệu khoa Đấu thầu

Ngày đăng 14/11/2016 | 16:04 PM  | View count: 11461
GIỚI THIỆU KHOA ĐẤU THẦU Phòng 602, Toà nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thế Vinh Trưởng khoa danh dự: Ông Lê Văn Tăng Nguyên Cục trưởng  Cục Quản lý...

Nghiên cứu khoa học khoa đầu tư

Ngày đăng 14/10/2016 | 12:13 PM  | View count: 338
Thông tin đang được cập nhật.

IIG - Kế hoạch tổ chức thi TOEIC PLACEMENT cho HV CSPT ngày 06/9/2015

Ngày đăng 14/10/2016 | 12:12 PM  | View count: 330
IIG - Kế hoạch và danh sách chia ca thi TOEIC: - Kế hoạch tổ chức thi  (tải tại đây) -  Danh sách ca thi  (tải tại đây)

Nghiên cứu khoa học khoa ngoại ngữ

Ngày đăng 14/10/2016 | 12:11 PM  | View count: 416
1.       Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện TT Tên đề tài, dự án Cơ quan tài trợ...

Nghiên cứu khoa học khoa chính sách công

Ngày đăng 14/10/2016 | 12:10 PM  | View count: 550
Nghiên cứu khoa học trong khoa Chính sách công   Hiện nay khoa Chính sách công là đơn vị đi đầu trong hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong học viện. Khoa...

Hợp tác khoa đào tạo quốc tế

Ngày đăng 14/10/2016 | 12:06 PM  | View count: 225
Thông tin đang được cập nhật.

Các chương trình đào tạo khoa ngoại ngữ

Ngày đăng 14/10/2016 | 12:05 PM  | View count: 297
Thông tin đang được cập nhật

Hợp tác khoa ngoại ngữ

Ngày đăng 14/10/2016 | 12:02 PM  | View count: 260
Thông tin đang được cập nhật.

Hợp tác khoa toán

Ngày đăng 14/10/2016 | 12:01 PM  | View count: 291
Thông tin đang được cập nhật

Bài giảng khoa kinh tế đối ngoại

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:59 AM  | View count: 254
Thông tin đang được cập nhật

Nghiên cứu khoa học khoa kinh tế đối ngoại

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:52 AM  | View count: 294
SÁCH, GIÁO TRÌNH VÀ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố STT Tên công trình ...

Các chương trình đào tạo khoa kinh tế đối ngoại.

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:51 AM  | View count: 345
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Khoa Kinh tế đối ngoại phụ trách giảng dạy, đào tạo cử nhân ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại 1. Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung ...

Bài giảng khoa tài chính, tiền tệ

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:44 AM  | View count: 240
Thông tin đang được cập nhật

Giới thiệu khoa kinh tế đối ngoại

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:44 AM  | View count: 19203
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI  ( Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HVCS&PT ngày 08/01/2010 của Giám đốc Học viện Chính sách...

Hợp tác khoa tài chính tiền tệ

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:43 AM  | View count: 246
Thông tin đang được cập nhật

Bài giảng khoa toán

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:35 AM  | View count: 265
Thông tin đang được cập nhật.

Bài giảng khoa đào tạo quốc tế

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:33 AM  | View count: 261
Thông tin đang được cập nhật.

Hợp tác khoa kinh tế đối ngoại

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:33 AM  | View count: 124
Thông tin đang được cập nhật.

Các chương trình đào tạo khoa toán

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:32 AM  | View count: 251
Thông tin đang được cập nhật.

Nghiên cứu khoa học khoa toán

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:32 AM  | View count: 219
Thông tin đang được cập nhật.