Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Một số hình ảnh sinh viên LUKT10 - Khóa 1 Luật Kinh tế APD

Ngày đăng 21/01/2020 | 16:00 PM  | Lượt xem: 45
Một số hình ảnh Khóa 1 Luật Kinh tế APD.

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH DỰ KIẾN TRIỂN KHAI TRONG NĂM HỌC 2019-2020

Ngày đăng 21/01/2020 | 03:40 PM  | Lượt xem: 43
Danh mục đề tài NCKH của giảng viên, sinh viên Khoa Luật kinh tế dự kiến thực hiện trong năm học 2019-2020.

Lễ công bố Quyết định của Giám Đốc về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày đăng 20/01/2020 | 02:58 PM  | Lượt xem: 479
Ngày 20/01/2020, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Học viện Chính sách và Phát triển.

Bộ môn Đấu thầu tham gia giảng dạy tại lớp Tập huấn về Đấu thầu tại Huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Ngày đăng 27/12/2019 | 11:02 AM  | Lượt xem: 84
Bộ môn Đấu thầu tham gia giảng dạy tại lớp Tập huấn về Đấu thầu tại Huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn năm 2019

ĐỀ KIỂM TRA ÔN TẬP KIẾN THỨC ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG (LỚP TẠI HUYỆN ĐÌNH LẬP TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2019 - TS. Đỗ Kiến Vọng)

Ngày đăng 23/12/2019 | 01:27 PM  | Lượt xem: 226
ĐỀ KIỂM TRA ÔN TẬP KIẾN THỨC ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG (LỚP TẠI HUYỆN ĐÌNH LẬP TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2019 - TS. Đỗ Kiến Vọng)

ÔN TẬP KIẾN THỨC ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG (LỚP TẠI HUYỆN ĐÌNH LẬP TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2019 - TS. Đỗ Kiến Vọng)

Ngày đăng 20/12/2019 | 10:57 PM  | Lượt xem: 240
ÔN TẬP KIẾN THỨC ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG (LỚP TẠI HUYỆN ĐÌNH LẬP TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2019)

Lịch trực khoa tháng 12/2019

Ngày đăng 12/12/2019 | 09:11 AM  | Lượt xem: 103
Lịch trực khoa tháng 12/2019 (tải tại đây)

Bài kiểm tra Học phần ĐTQM học kỳ I năm học 2019-2020 - TS. Đỗ Kiến Vọng phụ trách

Ngày đăng 03/12/2019 | 08:27 AM  | Lượt xem: 261
Bài kiểm tra Học phần ĐTQM học kỳ I năm học 2019-2020 - TS. Đỗ Kiến Vọng phụ trách

Lịch trực khoa tháng 11/2019

Ngày đăng 07/11/2019 | 02:02 PM  | Lượt xem: 233
Lịch trực khoa Kinh tế Quốc tế tháng 11/2019 (tải tại đây)

Bộ môn Đấu thầu tham gia giảng dạy tại lớp Tập huấn về Đấu thầu tại Huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Ngày đăng 03/11/2019 | 08:59 AM  | Lượt xem: 230
Bộ môn Đấu thầu tham gia giảng dạy tại lớp Tập huấn về Đấu thầu tại Huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn năm 2019

TS. Đỗ Kiến Vọng - Bài viết: Những yếu tố ảnh hưởng và Tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý về đấu thầu mua sắm công

Ngày đăng 11/10/2019 | 12:12 AM  | Lượt xem: 266
TS. Đỗ Kiến Vọng - Bài viết: Nhân tố ảnh hưởng và Tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh tế quản lý nhà nước về đấu thầu mua sắm công

Lịch trực khoa Kinh tế Quốc tế tháng 10/2019

Ngày đăng 07/10/2019 | 04:07 PM  | Lượt xem: 236
Lịch trực khoa tháng 10/2019 (tải tại đây)

Bộ môn Đấu thầu tham gia giảng dạy tại lớp Tập huấn về Đấu thầu tại Huyện Tam Đảo năm 2019

Ngày đăng 30/09/2019 | 11:12 PM  | Lượt xem: 338
Bộ môn Đấu thầu tham gia giảng dạy tại lớp Tập huấn về Đấu thầu tại Huyện Tam Đảo năm 2019

Lịch trực khoa tháng 9/2019

Ngày đăng 10/09/2019 | 01:45 PM  | Lượt xem: 223
Lịch trực khoa tháng 9/2019 (tải tại đây)

Lịch trực & Lịch giảng (từ ngày 26/8/2019)

Ngày đăng 29/08/2019 | 11:20 PM  | Lượt xem: 301
Khoa Luật Kinh tế thông báo lịch giảng và lịch trực của các giảng viên áp dụng từ ngày 26/8/2019.

Lịch trực & Lịch giảng (từ ngày 19/8/2019)

Ngày đăng 19/08/2019 | 10:13 PM  | Lượt xem: 293
Khoa Luật Kinh tế thông báo lịch trực và lịch giảng của giảng viên Khoa áp dụng từ ngày 19/8/2019.

GIẢNG VIÊN APD VỚI NGÀY HỘI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Ngày đăng 16/08/2019 | 10:24 AM  | Lượt xem: 462
..

Lịch trực khoa tháng 8 năm 2019

Ngày đăng 08/08/2019 | 04:15 PM  | Lượt xem: 59
Lịch trực khoa tháng 8 năm 2019 (tải tại đây)

Lịch trực khoa tháng 8/2019

Ngày đăng 08/08/2019 | 04:03 PM  | Lượt xem: 225
Lịch trực khoa tháng 8/2019 (tải tại đây)

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Khoa Kinh tế

Ngày đăng 07/08/2019 | 02:42 PM  | Lượt xem: 5447
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Khoa Kinh tế GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN          ...