Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Bộ môn Đấu thầu tham gia giảng dạy tại lớp Tập huấn về Đấu thầu tại Huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn năm 2019
Ngày đăng 03/11/2019 | 08:59 AM  | Lượt xem: 140

Bộ môn Đấu thầu tham gia giảng dạy tại lớp Tập huấn về Đấu thầu tại Huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Ngày 30/10/2019, tại Cục thuế huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn, Bộ môn Đấu thầu đã phối hợp cùng Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện Văn Quan - tỉnh Lạng Sơn tổ chức đợt tập huấn về đấu thầu cho hơn 100 cán bộ, công chức của huyện Văn Quan. Tham dự Hội nghị tập huấn có Bà Hoàng Thị Thúy – Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Quan và hơn 100 cán bộ, công chức là Thủ trưởng, kế toán các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc huyện; Chủ tài khoản, kế toán, cán bộ địa chính - xây dựng các xã thị trấn trên địa bàn huyện; Chủ tài khoản, kế toán các trường: THCS, Tiểu học, Mầm non. Tham gia giảng dạy tại đượt học có TS. Đỗ Kiến Vọng, Bộ môn Đấu thầu của Học viện Chính sách và Phát triển.

Về phía Bộ môn Đấu thầu có TS. Đỗ Kiến Vọng – Giảng viên trình bày chính tại Hội nghị trong thời gian 01 ngày làm việc với 05 nội dung chuyên đề. Nội dung chính của đợt tập huấn là nâng cao kiến thức về đấu thầu, quản trị rủi ro trong công tác: lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lcnt; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng; tập huấn kiến thức chuyên sâu về đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, mua sắm thường xuyên, cung cấp dịch vụ tư vấn và đấu thầu qua mạng.

Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Quan phát biểu khai mạc Hội nghị)

Tại Hội nghị, TS. Đỗ Kiến Vọng đã giới thiệu khái quát và chuyên sâu về những nội dung chính về đấu thầu và giải đáp các tình huống thực tiến liên quan đến đấu thầu do các học viên trao đổi, thảo luận.

 

TS. Đỗ Kiến Vọng tham gia giảng dạy tại đợt tập huấn

(Các học viên nghiên cứu về tài liệu giới thiệu tuyển sinh năm 2019 của Học viện)

Hội nghị kết thúc tốt đẹp vào lúc 16h30 ngày 30/10/2019.

Nguồn: Bộ môn Đấu thầu