Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Giới thiệu Khoa Đào tạo quốc tế
Ngày đăng 21/02/2017 | 14:37 PM  | Lượt xem: 717

THÔNG TIN GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ

KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng (Tải tại đây)

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế - Đối ngoại (Tải tại đây)

Website: http://khoaquocte.apd.edu.vn

(Khoa Đào tạo Quốc tế: Quyết định thành lập số 741/QĐ-HVCSPT ngày 7/12/2015 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

Địa chỉ liên hệ: Phòng 602, Học viện Chính sách và Phát triển, D25 Tôn Thất Thuyết Cầu Giấy - Hà Nội

Số điện thoại: 0463297963

Phó Trưởng Khoa: TS. Đào Hoàng Tuấn

 

I. Chức năng:

1. Khoa Đào tạo Quốc tế thuộc Học viện Chính sách và Phát triển giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất trong Khoa nhằm đáp ứng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

2. Tổ chức triển khai và quản lý chương trình đào tạo Chất lượng cao, các chương trình liên kết quốc tế ở bậc đại học và sau đại học và triển khai các sự án hợp tác quốc tế trong đào tạo của Học viện.

3. Trang bị kiến thức cơ bản về tài chính, tiền tệ, ngân hàng, kinh tế đối ngoại, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, FDI cho sinh viên chương trình chất lượng cao, học viên sau đại học.

 

II.Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên và học viên thuộc Khoa theo phân cấp của Giám đốc Học viện;

2. Xây dựng, tổ chức triển khai và quản lý chương trình đào tạo đại học chất lượng cao các chuyên ngành Tài chính và Kinh tế Đối ngoại ... theo chuẩn quốc tế, thực hiện đào tạo chuyên ngành bằng tiếng anh, tiên tới thực hiện kiểm định quốc tế đối với các chương trình đào tạo của Học viện;

3. Xây dựng giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy phù hợp với chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế;

4. Nghiên cứu, xây dựng đề án lựa chọn đối tác trong việc hợp tác đào tạo quốc tế, tìm kiếm nguồn vốn quốc tế để tài trợ cho các chương trình liên kết đào tạo;

5. Xây dựng, phát triển, thực hiện, và quản lý các dự án hợp tác đào tạo liên kết với các trường đại học uy tín trên thế giới theo hình thức đồng cấp bằng hoặc trường đại học nước ngoài cấp bằng các hệ đại học hoặc sau đại học;

6. Tiếp nhận, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đào tạo tiên tiến, chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, các phương pháp giảng dạy, quản lý tiên tiến của các trường đại học uy tín trên thế giới thông qua việc liên kết đào tạo;

7. Liên hệ mời giảng từ các trường đại học trên thế giới sang tham gia đào tạo, tạo cơ hội cho đội ngũ giảng viên được tiếp cận, nâng cao trình độ và phát triển trong môi trường quốc tế;

8. Tổ chức, hỗ trợ sinh viên chuyển tiếp sang học hoặc du học tại các trường đối tác nước ngoài. Tiếp nhận sinh viên quốc tế sang theo học tại Học viện;

9. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Khoa;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao cho.

 

III. Danh sách cán bộ, giảng viên:

TS. Đào Hoàng Tuấn - Phó trưởng khoa phụ trách khoa - Boston College, Hoa Kỳ

Ths. Dương Hồng Ngọc - Giảng viên - Monash University, Hoa Kỳ

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Giảng viên - University of Wales, Vương Quốc Anh

Ths. Phạm Mỹ Hằng Phương - Giảng viên - University of New South Wales, Australia

Ths. Đặng Thùy Nhung - Giảng viên - University of Leicester, Vương Quốc Anh

Ths. Hoàng Hà Anh - Giảng viên - University of New South Wales, Australia

ThS. Phạm Hoàng Cường - Giảng viên - University of West England, Vương Quốc Anh

CN. Nguyễn Tuấn Sơn - Trợ lý khoa - Đại học Ngoại ngữ quân sự

CN. Vũ Huyền My - Trợ lý khoa - Đại học Ngoại thương

Địa chỉ: Phòng 602, Học viện Chính sách và Phát triển - D25 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy – Hà Nội.