Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Giới thiệu khoa Đầu tư
Ngày đăng 17/02/2017 | 14:49 PM  | Lượt xem: 451

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH KHOA: TS. Nguyễn Thanh Bình

PHÓ TRƯỞNG KHOA: TS. Vũ Đình Hoà

ĐT: 04. 37957363

           

Khoa Đầu tư được đổi tên từ khoa Quy hoạch phát triển theo Quyết định số 146/QĐ-HVCSPT ngày 29/3/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển.

          

1. Chức năng, nhiệm vụ

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Giám đốc.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy và đào tạo các chuyên ngành thuộc khoa theo các bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ. 

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý. 

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học về Đầu tư và các ấn phẩm theo chức năng.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ đầu tư theo yêu cầu.

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học; tư vấn về đầu tư; các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực chuyên môn Khoa quản lý.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Khoa theo chủ trương của Học viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.

2. Lợi thế của chuyên ngành

Chuyên ngành Đầu tư tại Học viện Chính sách và Phát triển có một số lợi thế sau:

- Thứ nhất, cơ hội xin việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp rộng, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của cả khu vực công và khu vực tư nhân bởi chuyên ngành cung cấp các kiến thức chuyên sâu về đầu tư, trong đó tập trung vào hai mảng đầu tư phát triển và đầu tư tài chính.

- Thứ hai, số lượng cơ sở đào tạo chuyên ngành Đầu tư đầu tư không nhiều, trong khi nhu cầu của xã hội đối với nhân lực chuyên ngành này là rất lớn.

- Thứ ba, Học viện Chính sách và Phát triển là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư nên trong quá trình học sinh viên có điều kiện tiếp cận với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực đầu tư. Cùng với đó, chương trình đào tạo chuyên ngành Đầu tư được thiết kế mang tính thực tiễn cao vì thế sau khi học xong, người học có thể đảm nhận tốt các công việc có liên quan đến hoạt động đầu tư ở cả khu vực công và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

3. Cơ hội việc làm sau khi ra trường

Cử nhân tốt nghiệp ngành đầu tư có thể làm việc tại cả khu vực Nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cụ thể:

Các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư từ cấp trung ương đến địa phương.
Các công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn đầu tư như các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty tài chính, ngân hàng đầu tư…
Các doanh nghiệp có triển khai các dự án đầu tư nhằm thực hiện các nghiệp vụ lập dự án, thẩm định dự án và quản trị dự án đầu tư.
Các ngân hàng thương mại có thực hiện các nghiệp vụ đầu tư tài chính, thẩm định dự án đầu tư để tài trợ tín dụng.
Các trường Đại học, Cao đẳng liên quan đến lĩnh vực đầu tư và tài chính.

4. Đội ngũ nhân sự của khoa

TS. Nguyễn Thanh Bình, Phụ trách khoa.  Email: nguyenthanhbinhapd@yahoo.com      

TS. Vũ Đình Hoà, Phó Trưởng khoa. Email: hoavd@apd.edu.vn.

TS. Phạm Ngọc Trụ, Giảng viên. Email: phamngoctru@apd.edu.vn

Ths. Nguyễn Thị Bích Phương, Giảng viên. Email: nguyenbichphuong@apd.edu.vn

Ths. Trần Thị Ninh, Giảng viên. Email: tranthininh@apd.edu.vn

Bà Lê Thị Bích Hồng Liên, Trợ lý khoa. Email: lelien160162@gmail.com     

5. Địa chỉ liên hệ

Tầng 7, Toà nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.