Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

IIG - Kế hoạch tổ chức thi TOEIC PLACEMENT cho HV CSPT ngày 06/9/2015
Ngày đăng 14/10/2016 | 12:12 PM  | Lượt xem: 671

IIG - Kế hoạch và danh sách chia ca thi TOEIC:

- Kế hoạch tổ chức thi (tải tại đây)

Danh sách ca thi (tải tại đây)