Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Lịch trực khoa Đầu tư
Ngày đăng 31/01/2018 | 15:54 PM  | Lượt xem: 568

STT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Điện thoại

1

TS. Nguyễn Thanh Bình

P.Trưởng khoa phụ trách

     

S:10h-12h

 

0983835518

2

TS.Vũ Đình Hoà

P. Trưởng khoa

9h-11h

       

0945675990

3

TS. Phạm Ngọc Trụ

Giảng viên

C:13h-15h

   

S: 9h30-11h30

 

0965043938

4

ThS.Trần Thị Ninh

Giảng viên

10h-12h

   

9h-11h

 

0912582419

5

ThS.Ng T B Phương

Giảng viên

     

S:9h-11h

S: 9h-11h

0906180868