Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Lịch trực & Lịch giảng (từ ngày 01/7/2019)
Ngày đăng 05/07/2019 | 21:02 PM  | Lượt xem: 405

Bộ môn LKT thông báo lịch trực và lịch giảng của giảng viên Bộ môn áp dụng từ ngày 01/7/2019.

LỊCH TRỰC VÀ LỊCH GIẢNG CỦA BỘ MÔN LUẬT KINH TẾ

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 1/7-06/7/2019 VÀ TUẦN 8/7-13/7/2019

TT

Giảng viên

Lịch trực

Lịch giảng

Ghi chú

1

Nguyễn Như Hà

Sáng T4: 10h-12h

Sáng T5: 10h-12h

 

 

2

Lưu Thị Tuyết

Sáng T5: 9h50-11h50

Lớp PLĐC kỳ hè:

Chiều thứ 3: 13h-16h50

Sáng thứ 5:   7h-9h50

3

Nguyễn Tiến Đạt

Sáng T2: 11h-12h

Chiều T6: 16h-17h

Lớp PLKT kỳ hè:

Sáng thứ 2:   7h-10h50

Chiều thứ 6: 13h-15h50

Áp dụng từ ngày 8/7/2019

4

Đặng Minh Phương

Sáng T3: 8h-10h

 

Áp dụng từ ngày 1/7/2019