Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Olympic Toán sinh viên APD
Ngày đăng 16/02/2017 | 14:09 PM  | Lượt xem: 1322

Olympic Toán 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN

TẠI HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

(Kèm theo Quyết định số 67/QĐ-HVCSPT  ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Học viện Chính sách và phát triển về việc tổ chức cuộc thi Olympic Toán học Sinh viên lần thứ 1 năm 2017 tại Học viện Chính sách và Phát triển)

 

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

 1. Thời gian: Chủ nhật ngày 26/02/2017:

      - Sáng thi Giải tích từ 8h00-11h00,

      - Chiều thi Đại số từ 13h30-16h30.

 2. Địa điểm: Học viện Chính sách và Phát triển.

 3. Đối tượng tham dự:

- Sinh viên trong Học viện đăng kí dự thi (Mỗi lớp tối thiểu 4 Sinh viên tham gia - không bắt buộc đối với các chi đoàn khóa 4).

- Có thể đăng ký trực tiếp tại đây: 

4. Hình thức thi: Tự luận (Thời gian thi mỗi môn 180 phút)

5. Nội dung thi:

     -  Nội dung ôn tập (có file đính kèm)

     - Nội dung thi được đăng tải trên trang web của Hội Toán học Việt Nam (http://www.vms.org.vn) và trên facebook group OLYMPIC TOÁN– APD (https://www.facebook.com/groups/373343529711549/?fref=ts )

6. Giải thưởng:  Mỗi môn thi có cơ cấu giải thưởng như sau:

    - 01 giải nhất

    - 02 giải nhì

    - 03 giải ba

    - 04 giải khuyến khích        

Tổng cộng có tất cả 20 giải thưởng.