null Lịch trực giảng viên Khoa Đấu thầu học kỳ II năm 2017-2018

STT

Họ và tên

Chức danh

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Điện thoại

 

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

 

01

Nguyễn Thế Vinh

Trưởng khoa

9h00-11h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0903282737

02

Đỗ Kiến Vọng

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0978459828

03

Phạm Minh Tú

Giảng viên

9h00-11h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0913896886

04

Nguyễn Việt Hưng

Giảng viên tập sự

 

 

 

 

9h00-11h00

13h30-15h30

9h00-11h00

 

9h00-11h00

 

0989992252