Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NL2 (KTCT + CNXHKH) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

Ngày đăng 14/08/2017 | 16:06 PM  | Lượt xem: 1319
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NL2 (KTCT + CNXHKH) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẬN NL1 (TRIẾT HOC) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

Ngày đăng 14/08/2017 | 04:02 PM  | Lượt xem: 1274
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẬN NL1 (TRIẾT HOC) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

TIÊU CHUẨN GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỆ CLC CỦA KHOA TH&CTH

Ngày đăng 14/08/2017 | 11:58 AM  | Lượt xem: 1203
TIÊU CHUẨN GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỆ CLC CỦA KHOA TH&CTH

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐLCM CỦA ĐCSVN HỆ CLC

Ngày đăng 14/08/2017 | 11:38 AM  | Lượt xem: 1206
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐLCM CỦA ĐCSVN HỆ CLC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TT HCM HỆ CLC

Ngày đăng 14/08/2017 | 11:36 AM  | Lượt xem: 919
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TT HCM HỆ CLC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NL2 (KTCT + CNXHKH) HỆ CLC

Ngày đăng 14/08/2017 | 11:34 AM  | Lượt xem: 1004
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NL2 (KTCT + CNXHKH) HỆ CLC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẬN NL1 (TRIẾT HOC) HỆ CLC

Ngày đăng 14/08/2017 | 11:31 AM  | Lượt xem: 916
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẬN NL1  (TRIẾT HOC) HỆ CLC

Lịch trực khoa

Ngày đăng 08/08/2017 | 10:52 AM  | Lượt xem: 1330
  HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...

Lịch trực của Giảng viên và Lãnh đạo khoa

Ngày đăng 07/08/2017 | 03:54 PM  | Lượt xem: 261
Lịch trực T8

Lịch trực của Giảng viên và Lãnh đạo khoa

Ngày đăng 07/08/2017 | 03:16 PM  | Lượt xem: 257
Lịch trực của can bộ và giảng viên của Khoa Kế hoạch Phát triển Sinh viên gặp cán bộ, giảng viên để giải quyết các công việc chuyên môn dự trên lịch trực này. Các trường hợp đột xuất, để nghị...

Đề cương môn học Bộ môn Luật

Ngày đăng 04/08/2017 | 05:00 PM  | Lượt xem: 1049
Đề cương môn học

LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN (CẬP NHẬT 18/6/2019)

Ngày đăng 04/08/2017 | 04:32 PM  | Lượt xem: 1596
Lý lịch khoa học của giảng viên Bộ môn Luật Kinh tế

Lịch trực Bộ môn Luật (từ 26/6/2017)

Ngày đăng 04/08/2017 | 04:19 PM  | Lượt xem: 1484
Lịch trực của giảng viên Bộ môn Luật Kinh tế

Một số hình ảnh giới thiệu các hoạt động của Khoa Chính sách công

Ngày đăng 04/08/2017 | 11:32 AM  | Lượt xem: 599
Hình ảnh về các hoạt động của Thầy và Trò Khoa Chính sách công

Lich trực Khoa Chính sách công

Ngày đăng 04/08/2017 | 10:04 AM  | Lượt xem: 543
Lịch trực Khoa chính sách công Tháng 8

Các chương trình đào tạo ngắn hạn

Ngày đăng 03/08/2017 | 02:24 PM  | Lượt xem: 1400
Chuyên đề đấu thầu cơ bản lựa chọn nhà thầu Chuyên đề đấu thầu cơ bản lựa chọn nhà đầu tư Chuyên đề PPP Chuyên đề đấu thầu nâng cao lựa...

Khoa Đấu thầu làm việc với Trung tâm đấu thầu quốc tế tại Turin - Ý (thuộc Trung tâm đào tạo quốc tế)

Ngày đăng 03/08/2017 | 02:14 PM  | Lượt xem: 1290
Khoa Đấu thầu làm việc cùng đại diện Trung tâm đào tạo đấu thầu quốc tế Turin   Sáng ngày 04/7/2017, tại Học viện Chính...

Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Đấu thầu năm 2016-2017

Ngày đăng 03/08/2017 | 11:27 AM  | Lượt xem: 1232
Hội nghị NCKH sinh viên khoa Đấu thầu năm học 2016-2017  

Lịch trực giảng viên khoa đấu thầu tháng 8/2017

Ngày đăng 02/08/2017 | 04:25 PM  | Lượt xem: 1144
Lịch trực đối với giảng viên Khoa Đấu thầu trong tháng 8/2017 như sau: 1. Trưởng khoa TS Nguyễn Thế Vinh: Sáng thứ 3 hàng tuần (9h-11h) - Điện thoại: 0903282737 ...

Lịch trực tháng 8/2017 của cán bộ, giảng viên Khoa KTĐN

Ngày đăng 01/08/2017 | 03:53 PM  | Lượt xem: 1017
Lịch trực tháng 8/2017 tải tại đây