Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Bài viết đăng báo TS. Nguyễn Thế Vinh về Quan điểm, định hướng và giải pháp giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng và an sinh xã hội ở Việt Nam giai đoạn tới

Ngày đăng 16/02/2019 | 20:27 PM  | Lượt xem: 547
Bài viết đăng báo TS. Nguyễn Thế Vinh về Quan điểm, định hướng và giải pháp giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng và an sinh xã hội ở Việt Nam giai đoạn tới

Thông tin Tuyển sinh năm 2019 của Khoa Đấu thầu - Chuyên ngành Đấu thầu và Quản lý dự án

Ngày đăng 16/02/2019 | 04:33 PM  | Lượt xem: 406
Thông tin Tuyển sinh năm 2019 của Khoa Đấu thầu - Chuyên ngành Đấu thầu và Quản lý dự án

Giới thiệu chung về Khoa Đấu thầu

Ngày đăng 16/02/2019 | 10:06 AM  | Lượt xem: 250
Giới thiệu chung về Khoa Đấu thầu

MÙA HÈ XANH 2018 - ĐẾN VỚI ĐỊA CHỈ ĐỎ CỦA NHI ĐỒNG CẢ NƯỚC

Ngày đăng 16/02/2019 | 03:16 AM  | Lượt xem: 244
MÙA HÈ XANH 2018 - ĐẾN VỚI ĐỊA CHỈ ĐỎ CỦA NHI ĐỒNG CẢ NƯỚC

Thỏa thuận đối tác giữa APD và McKinsey & Company Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn phát triển

Ngày đăng 16/02/2019 | 03:13 AM  | Lượt xem: 166
Thỏa thuận đối tác giữa APD và McKinsey & Company Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn phát triển

SINH VIÊN KHOA ĐẤU THẦU THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ NAM NỮ - APD CUP MÙA VII

Ngày đăng 16/02/2019 | 03:10 AM  | Lượt xem: 199
SINH VIÊN KHOA ĐẤU THẦU THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ NAM NỮ - APD CUP MÙA VII

Ngân hàng Thế giới: Cần xây dựng chương trình đấu thầu theo chuẩn quốc tế

Ngày đăng 16/02/2019 | 03:08 AM  | Lượt xem: 286
Ngân hàng Thế giới: Cần xây dựng chương trình đấu thầu theo chuẩn quốc tế

Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Đấu thầu năm 2016-2017

Ngày đăng 16/02/2019 | 02:43 AM  | Lượt xem: 210
Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Đấu thầu năm 2016-2017

Ban QLDA Huyện Sapa sẵn sàng tuyển dụng sinh viên Khoa Đấu thầu về công tác

Ngày đăng 16/02/2019 | 02:26 AM  | Lượt xem: 383
Ban QLDA Huyện Sapa sẵn sàng tuyển dụng sinh viên Khoa Đấu thầu về công tác

Khoa Đấu thầu tổ chức đưa sinh viên khóa 6 đi thực tế tại tỉnh Hòa Bình

Ngày đăng 16/02/2019 | 02:24 AM  | Lượt xem: 350
Khoa Đấu thầu tổ chức đưa sinh viên khóa 6 đi thực tế tại tỉnh Hòa Bình

Cuộc thi APD English Stars năm 2017

Ngày đăng 16/02/2019 | 02:21 AM  | Lượt xem: 267
Cuộc thi APD English Stars năm 2017

Cuộc Thi APD English Stars 2016 (Mùa thứ hai năm 2016)

Ngày đăng 16/02/2019 | 02:17 AM  | Lượt xem: 205
Cuộc Thi APD English Stars 2016 (Mùa thứ hai năm 2016)

Chung Kết Cuộc Thi Apd English Stars (Mùa thứ nhất năm 2015)

Ngày đăng 16/02/2019 | 02:14 AM  | Lượt xem: 381
Chung Kết Cuộc Thi Apd English Stars (Mùa thứ nhất năm 2015)

Kết quả đào tạo của Khoa Kinh tế quốc tế

Ngày đăng 15/02/2019 | 11:40 AM  | Lượt xem: 2726
Đến nay, Khoa kinh tế quốc tế đã có 5 khóa ra trường với gần 500 sinh viên. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc sau khi ra trường sau một năm tốt...

Chương trình đào tạo chuyên ngành khoa TCĐT

Ngày đăng 15/02/2019 | 08:59 AM  | Lượt xem: 100
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH CỦA KHOA TÀI CHÍNH – ĐẦU TƯ STT KHOÁ HỌC CHƯƠNG...

Lịch trực của CB, GV HKII năm học 2018-2019 khoa TCĐT

Ngày đăng 15/02/2019 | 08:10 AM  | Lượt xem: 190
LỊCH TRỰC KHOA CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN  HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 KHOA...

Lịch trực HK II năm học 2018-2019

Ngày đăng 15/02/2019 | 08:06 AM  | Lượt xem: 166
/documents/20884/435609/L%E1%BB%8Bch+tr%E1%BB%B1c+HKII+n%C4%83m+2018-2019+c%E1%BB%A7a+CB%2C+GV+khoa+TC%C4%90T.xlsx/9d47b1ef-5813-4562-940e-69a9dbc47198

Lịch trực khoa của CB, GV khoa TCĐT học kỳ II

Ngày đăng 15/02/2019 | 08:00 AM  | Lượt xem: 87
/documents/20884/435609/L%E1%BB%8Bch+tr%E1%BB%B1c+HKII+n%C4%83m+2018-2019+c%E1%BB%A7a+CB%2C+GV+khoa+TC%C4%90T.xlsx/9d47b1ef-5813-4562-940e-69a9dbc47198

CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC

Ngày đăng 14/02/2019 | 02:21 PM  | Lượt xem: 384
Nhằm hướng đến mục tiêu sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ có kỹ năng tin học thành thạo, Viện Đào tạo Quốc tế đã áp dụng chuẩn đầu ra trình...

Trả lời các hãng truyền thông báo chí của các chuyên gia Khoa Chính sách công

Ngày đăng 14/02/2019 | 12:35 PM  | Lượt xem: 313
Cán bộ giảng viên khoa chính sách công với Báo chí truyền thông