Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Đề cương môn học Khoa Kinh tế đối ngoại

Ngày đăng 10/05/2017 | 14:00 PM  | Lượt xem: 1334
Đề cương các môn học do Khoa Kinh tế đối ngoại phụ trách Các môn học Khoa Kinh tế đối ngoại phụ trách: 1) Kinh tế quốc tế - Kinh tế quốc tế trong ngành - Kinh tế quốc tế ngoài...

Hoạt động Nghiên cứu Khoa học của sinh viên Khoa Chính sách công

Ngày đăng 02/05/2017 | 08:57 PM  | Lượt xem: 616
Kết quả Nghiên cứu Khoa học của sinh viên Khoa Chính sách công năm học 2016-2017

Chương trình đào tạo Khoa Chính sách công

Ngày đăng 28/04/2017 | 09:24 AM  | Lượt xem: 697
Chương trình đào tạo

Giới thiệu khoa Tài chính - Đầu tư

Ngày đăng 05/04/2017 | 08:50 AM  | Lượt xem: 36504
I. GIỚI THIỆU CHUNG - Khoa Tài chính-Đầu tư: QĐ thành lập số 508/QĐ-HVCSPT ngày 09/8/2018 trên cơ sở sáp nhập Chuyên ngành Đầu tư của...

Giới thiệu Khoa Kinh tế đối ngoại

Ngày đăng 10/03/2017 | 04:43 PM  | Lượt xem: 84483
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI  ( Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HVCS&PT ngày 08/01/2010 của...

Một vài hình ảnh tại buổi thi Olympic Toán sinh viên APD

Ngày đăng 03/03/2017 | 05:46 PM  | Lượt xem: 1334
Sau nhiều nỗ lực của BTC và các thí sinh, buổi thi Olympic Toán học sinh viên APD (lần thứ nhất) đã diễn ra nghiêm túc với sự tham dự của đông đảo các bạn sinh viên. Ban giám khảo đang tích cực...

sad

Ngày đăng 23/02/2017 | 07:54 PM  | Lượt xem: 49
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH (Ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-HVCS&PT ngày 14/4/2009  của Giám đốc Học viện Chính sách và...

Nghiên cứu khoa học

Ngày đăng 21/02/2017 | 02:53 PM  | Lượt xem: 1395
Các cán bộ giảng viên trong Khoa thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học nhiều bài được đăng trên các tạp chí kỷ yếu khoa học

Các chương trình đào tạo

Ngày đăng 21/02/2017 | 02:46 PM  | Lượt xem: 1801
Các chương trình đào tạo Chương trình dài hạn trình độ đại học STT HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ ...

Giới thiệu Khoa Đào tạo quốc tế

Ngày đăng 21/02/2017 | 02:37 PM  | Lượt xem: 954
THÔNG TIN GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng ( Tải tại...

Thực hành Kinh tế lượng

Ngày đăng 20/02/2017 | 10:30 AM  | Lượt xem: 2154
Phần mềm và dữ liệu thực hành cho môn học Kinh tế lượng tại APD   Phần mềm thực hành kinh tế lượng (không cần cài đặt) có thể tải về tại đây : Bản hướng dẫn thực hành EVIEWS...

Chuyên ngành đào tạo Kế hoạch phát triển

Ngày đăng 18/02/2017 | 12:06 AM  | Lượt xem: 60581
Tổng quan về chuyên ngành Kế hoạch phát triển

Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Ngày đăng 17/02/2017 | 10:56 PM  | Lượt xem: 1394
Tổng hợp các nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Kế hoạch phát triển trong thời gian qua

Đề cương các môn học do khoa Toán phụ trách

Ngày đăng 16/02/2017 | 10:28 PM  | Lượt xem: 1115
Đề cương các môn học

Olympic Toán sinh viên APD

Ngày đăng 16/02/2017 | 02:09 PM  | Lượt xem: 1782
Olympic Toán 2017

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

Ngày đăng 14/02/2017 | 09:52 PM  | Lượt xem: 1615
Tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên Khoa Kế hoạch phát triển trong thời gian qua

Giới thiệu khoa Đấu thầu

Ngày đăng 14/11/2016 | 04:04 PM  | Lượt xem: 124716
1. Giới thiệu chung về Khoa Đấu thầu Khoa Đấu thầu được thành lập tiền thân là khoa Quản lý đấu thầu theo Quyết định số 07/QĐ-HVCSPT ngày 13/1/2014 của...

Nghiên cứu khoa học khoa đầu tư

Ngày đăng 14/10/2016 | 12:13 PM  | Lượt xem: 1357
Thông tin đang được cập nhật.

IIG - Kế hoạch tổ chức thi TOEIC PLACEMENT cho HV CSPT ngày 06/9/2015

Ngày đăng 14/10/2016 | 12:12 PM  | Lượt xem: 826
IIG - Kế hoạch và danh sách chia ca thi TOEIC: - Kế hoạch tổ chức thi  (tải tại đây) -  Danh sách ca thi  (tải tại đây)