Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Đề án xây dựng lộ trình chuẩn đầu ra tiếng Anh

Ngày đăng 31/01/2018 | 15:38 PM  | Lượt xem: 946
Tải tại đây

Các chương trình đào tạo

Ngày đăng 31/01/2018 | 03:30 PM  | Lượt xem: 900
Tải tại đây 

Lý lịch khoa học Giảng viên cơ hữu khoa Đầu tư

Ngày đăng 31/01/2018 | 03:22 PM  | Lượt xem: 828
ThS Nguyễn Thị Bích Phương.pdf ThS Trần Thị Ninh.pdf TS Phạm Ngọc Trụ.pdf TS Vũ Đình Hòa.pdf TS Nguyen Thanh Binh.pdf

NCKH

Ngày đăng 31/01/2018 | 03:11 PM  | Lượt xem: 475
HỘI THẢO CỐ VẤN HỌC TẬP

NCKH

Ngày đăng 31/01/2018 | 03:02 PM  | Lượt xem: 419
Hội thảo NCKH

Bài đăng Tạp chí

Ngày đăng 31/01/2018 | 02:56 PM  | Lượt xem: 417
Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh với đồng bào tôn giáo

Nghiên cứu khoa học

Ngày đăng 31/01/2018 | 02:50 PM  | Lượt xem: 374
Bài tạp chí

Lịch trực khoa TH&CTH

Ngày đăng 31/01/2018 | 02:19 PM  | Lượt xem: 347
Lịch trực K.2

Lịch trực Học kỳ 2

Ngày đăng 31/01/2018 | 11:52 AM  | Lượt xem: 352
Lịch trực kỳ 2 2017-2018

Các học phần giảng dạy

Ngày đăng 31/01/2018 | 11:51 AM  | Lượt xem: 306
Các học phần giảng dạy

Lịch trực giảng viên Khoa Đấu thầu học kỳ II năm 2017-2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 10:00 AM  | Lượt xem: 882
Lịch trực giảng viên Khoa Đấu thầu học kỳ II năm 2017-2018

Lịch trực tháng 01/2018 khoa Chính sách công

Ngày đăng 08/01/2018 | 03:44 PM  | Lượt xem: 550
Lịch trực tháng 01/2018 khoa Chính sách công

Lịch trực khoa Tháng 1 năm 2018

Ngày đăng 04/01/2018 | 04:24 PM  | Lượt xem: 1038
Lịch trực

Ngân hàng đề thi Môn Đấu thầu qua mạng

Ngày đăng 19/12/2017 | 02:48 PM  | Lượt xem: 2365
Ngân hàng đề thi Môn Đấu thầu qua mạng

Lịch trực Khoa của cán bộ, giảng viên từ 11.12 đến 15.12.2017

Ngày đăng 13/12/2017 | 09:25 AM  | Lượt xem: 913
lịch trực

Lịch trực Khoa của cán bộ, giảng viên từ 04.12 đến 08.12.2017

Ngày đăng 13/12/2017 | 09:13 AM  | Lượt xem: 891
Lịch trực

Đề cương ôn tập môn Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP

Ngày đăng 11/12/2017 | 10:31 AM  | Lượt xem: 1526
Đề cương ôn tập môn Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP

Ngày đăng 08/12/2017 | 05:18 PM  | Lượt xem: 2159
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP

Lịch trực tháng 12/2017 khoa Chính sách công

Ngày đăng 06/12/2017 | 01:30 PM  | Lượt xem: 605
Lịch trực khoa tháng 12 khoa Chính sách công

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu mua sắm 1

Ngày đăng 06/12/2017 | 07:54 AM  | Lượt xem: 8182
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu mua sắm 1