Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Chương trình đào tạo Khoa Chính sách công

Ngày đăng 28/04/2017 | 09:24 AM  | View count: 30
Chương trình đào tạo

Giới thiệu khoa Tài chính tiền tệ

Ngày đăng 05/04/2017 | 08:50 AM  | View count: 154
I. GIỚI THIỆU CHUNG - Khoa Tài chính Tiền tệ: QĐ thành lập số 05/QĐ-HVCSPT ngày 08/01/2010 - Đào tạo trình độ: Đại học chính quy, thạc sỹ - Chuyên ngành đào tạo: Tài chính, Ngân hàng ...

Giới thiệu Khoa Kinh tế đối ngoại

Ngày đăng 10/03/2017 | 04:43 PM  | View count: 230
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI  ( Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HVCS&PT ngày 08/01/2010 của Giám đốc Học viện Chính sách...

Khung chương trình chuyên ngành Đầu tư

Ngày đăng 08/03/2017 | 08:41 PM  | View count: 270
  STT HỌC PHẦN SỐ TC GHI CHÚ TỔNG SỐ TÍN CHỈ (120 - 140) 131   A Kiến thức giáo dục đại cương...

Một vài hình ảnh tại buổi thi Olympic Toán sinh viên APD

Ngày đăng 03/03/2017 | 05:46 PM  | View count: 303
Sau nhiều nỗ lực của BTC và các thí sinh, buổi thi Olympic Toán học sinh viên APD (lần thứ nhất) đã diễn ra nghiêm túc với sự tham dự của đông đảo các bạn sinh viên. Ban giám khảo đang tích cực...

Giới thiệu Khoa Quản trị Doanh nghiệp

Ngày đăng 23/02/2017 | 07:31 PM  | View count: 271
Giới thiệu Khoa Quản trị Doanh nghiệp

Nghiên cứu khoa học

Ngày đăng 21/02/2017 | 02:53 PM  | View count: 295
Các cán bộ giảng viên trong Khoa thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học nhiều bài được đăng trên các tạp chí kỷ yếu khoa học

Các chương trình đào tạo

Ngày đăng 21/02/2017 | 02:46 PM  | View count: 282
Các chương trình đào tạo Chương trình dài hạn trình độ đại học STT HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ ...

Giới thiệu Khoa Đào tạo quốc tế

Ngày đăng 21/02/2017 | 02:37 PM  | View count: 234
THÔNG TIN GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng ( Tải tại đây ) Chương trình đào tạo ngành Kinh tế - Đối...

GIỚI THIỆU KHOA ĐẦU TƯ

Ngày đăng 21/02/2017 | 09:15 AM  | View count: 475
1. Chức năng, nhiệm vụ - Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Giám đốc. - Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì...

Thực hành Kinh tế lượng

Ngày đăng 20/02/2017 | 10:30 AM  | View count: 428
Phần mềm và dữ liệu thực hành cho môn học Kinh tế lượng tại APD   Phần mềm thực hành kinh tế lượng (không cần cài đặt) có thể tải về tại đây : Bản hướng dẫn thực hành EVIEWS...

Chuyên ngành đào tạo Kế hoạch phát triển

Ngày đăng 18/02/2017 | 12:06 AM  | View count: 337
Tổng quan về chuyên ngành Kế hoạch phát triển

Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Ngày đăng 17/02/2017 | 10:56 PM  | View count: 230
Tổng hợp các nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Kế hoạch phát triển trong thời gian qua

Giới thiệu khoa Đầu tư

Ngày đăng 17/02/2017 | 02:49 PM  | View count: 136
PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH KHOA: TS. Nguyễn Thanh Bình PHÓ TRƯỞNG KHOA: TS. Vũ Đình Hoà ĐT: 04. 37957363             Khoa...

Đề cương các môn học do khoa Toán phụ trách

Ngày đăng 16/02/2017 | 10:28 PM  | View count: 233
Đề cương các môn học

Olympic Toán sinh viên APD

Ngày đăng 16/02/2017 | 02:09 PM  | View count: 706
Olympic Toán 2017

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

Ngày đăng 14/02/2017 | 09:52 PM  | View count: 332
Tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên Khoa Kế hoạch phát triển trong thời gian qua

Giới thiệu khoa Đấu thầu

Ngày đăng 14/11/2016 | 04:04 PM  | View count: 32698
Khoa Đấu thầu được thành lập tiền thân là khoa Quản lý đấu thầu theo Quyết định số 07/QĐ-HVCSPT ngày 13/1/2014 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển nhằm đào tạo bậc cử nhân chuyên...

Nghiên cứu khoa học khoa đầu tư

Ngày đăng 14/10/2016 | 12:13 PM  | View count: 568
Thông tin đang được cập nhật.