05/05/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh 
15/10/2015
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thế Hùng
06/04/2022
Thông báo nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch
21/03/2022
Tọa đàm "Quản trị cảm xúc vượt qua đại dịch Covid 19"
17/03/2022
6 điểm mới nhất Bộ GD-ĐT đưa ra về tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2022
14/03/2022
Học viện Chính sách và Phát triển thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2022
04/03/2022
Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy 2022