29/08/2021
Tác phẩm đạt giải Nhì cuộc thi “Cảm xúc APD” của sinh viên Vũ Thu Thảo, lớp QTDN 9B, khoa Quản trị Kinh doanh
21/04/2020
Bài viết của sv Lê Thị Dung - K10 Big Data đạt giải ba cuộc thi "CẢM XÚC APD 2019"
17/04/2020
Bài viết tham dự cuộc thi "CẢM XÚC APD 2019"
17/04/2020
Bài viết đạt giải nhì cuộc thi "CẢM XÚC APD NĂM 2019"