Chế độ chính sách Chế độ chính sách

Thông báo về Hướng dẫn xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội đối với sinh viên các lớp đại trà kỳ 2, năm 2019-2020

Ngày đăng 20/02/2020 | 04:23 PM  | Lượt xem: 605
Thông báo về Hướng dẫn xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội đối với sinh viên các lớp đại trà kỳ 2, năm 2019-2020

KHẢO SÁT THÔNG TIN SINH VIÊN DIỆN CHÍNH SÁCH ĐỂ XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ CẤP TRỢ CẤP XÃ HỘI

Ngày đăng 19/02/2020 | 03:22 PM  | Lượt xem: 978
KHẢO SÁT THÔNG TIN SINH VIÊN DIỆN CHÍNH SÁCH ĐỂ XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ CẤP TRỢ CẤP XÃ HỘI

Thông tư liên tịch 23.2008 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152.2007.QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007

Ngày đăng 19/02/2020 | 03:05 PM  | Lượt xem: 55
Thông tư liên tịch 23.2008 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152.2007.QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007

Thông tư số 53 Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

Ngày đăng 19/02/2020 | 03:01 PM  | Lượt xem: 70
Thông tư liên tịch 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

HƯỚNG DẪN VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN APD

Ngày đăng 19/02/2020 | 02:53 PM  | Lượt xem: 96
HƯỚNG DẪN VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN APD

Đối tượng và hồ sơ xét miễn giảm học phí đối với sinh viên

Ngày đăng 19/02/2020 | 02:38 PM  | Lượt xem: 101
Đối tượng và hồ sơ xét miễn giảm học phí đối với sinh viên

Nghị định về Miễn giảm học phí Nghị định số 145.2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 86

Ngày đăng 19/02/2020 | 02:22 PM  | Lượt xem: 41
Nghị định về Miễn giảm học phí Nghị định số 145.2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 86

Nghị định về Miễn giảm học phí Nghị định số 86/2015/NĐ-CP

Ngày đăng 19/02/2020 | 02:16 PM  | Lượt xem: 41
Nghị định về Miễn giảm học phí Nghị định số 86/2015/NĐ-CP

Thông tư hướng dẫn về chế độ Miễn, giảm học phí đối với sinh viên

Ngày đăng 19/02/2020 | 02:12 PM  | Lượt xem: 32
Thông tư hướng dẫn về chế độ Miễn, giảm học phí đối với sinh viên

Lễ trao học bổng PTI cho sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày đăng 03/12/2019 | 09:05 AM  | Lượt xem: 231
Lễ trao học bổng PTI cho sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

Danh sách sinh viên đạt học bổng của Công ty Bảo hiểm Bưu điện Hà Nội và Qũy văn hóa Hàn Quốc BD Kịmumki năm 2019

Ngày đăng 25/11/2019 | 09:11 AM  | Lượt xem: 349
Danh sách sinh viên đạt học bổng của Công ty Bảo hiểm Bưu điện Hà Nội và Qũy văn hóa Hàn Quốc BD Kịmumki năm 2019

Danh sách sinh viên đạt học bổng Korcham năm 2019

Ngày đăng 25/11/2019 | 08:41 AM  | Lượt xem: 396
Danh sách sinh viên đạt học bổng Korcham năm 2019

Danh sách sinh viên được cấp học bổng Sinh viên giỏi vượt khó năm 2019 của Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Từ Liêm

Ngày đăng 25/11/2019 | 08:30 AM  | Lượt xem: 281
Danh sách sinh viên được cấp học bổng Sinh viên giỏi vượt khó năm 2019 của Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Từ Liêm

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI VỀ KHÓA HỌC (KHÓA 7)

Ngày đăng 21/10/2019 | 04:03 PM  | Lượt xem: 520
PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI VỀ KHÓA HỌC (KHÓA 7)

Thông báo hướng dẫn đề cử và xét sinh viên nhận học bổng của Ngân hàng BIDV và Công ty Bảo hiểm dầu khí

Ngày đăng 21/10/2019 | 03:10 PM  | Lượt xem: 431
Thông báo hướng dẫn đề cử và xét sinh viên nhận học bổng của Ngân hàng BIDV và Công ty Bảo hiểm dầu khí

Thông báo về việc Hướng dẫn xét miễn, giảm học phí kỳ I năm học 2019 - 2020

Ngày đăng 29/08/2019 | 02:41 PM  | Lượt xem: 402
Thông báo về việc Hướng dẫn xét miễn, giảm học phí kỳ I năm học 2019 - 2020 ( tại đây )

Quyết định và Danh sách sinh viên được Miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 13/03/2019 | 02:12 PM  | Lượt xem: 459
Quyết định và Danh sách sinh viên được Miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019 ( tại đây )

Thông báo miễn, giảm học phí đối với sinh viên lớp đại trà trong học kỳ II năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 22/02/2019 | 08:57 AM  | Lượt xem: 455
Thông báo miễn, giảm học phí đối với sinh viên lớp đại trà trong học kỳ II năm học 2018 - 2019 ( Tại đây )

Fanpage Chính thức của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên - Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày đăng 22/02/2019 | 08:47 AM  | Lượt xem: 1722
Fanpage Chính thức của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên - Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2018-2019 đối với sinh viên

Ngày đăng 18/02/2019 | 02:40 PM  | Lượt xem: 1128
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2018-2019 đối với sinh viên