CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Chương trình đào tạo Đại học khóa 8

 | Lượt xem: 1209
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo Đại học khóa 6

 | Lượt xem: 916
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 5

 | Lượt xem: 808
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 4

 | Lượt xem: 772
Tải TẠI ĐÂY

Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sinh lớp "NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN"

 | Lượt xem: 2752
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “Quản trị đa văn hóa – Mô hình văn hóa quản trị Nhật Bản”

 | Lượt xem: 2985
Nằm trong Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo & sức cạnh tranh quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015”, Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với trường...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “Quản trị đa văn hóa – Mô hình văn hóa quản trị Nhật Bản”

 | Lượt xem: 2988
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “Quản trị đa văn hóa – Mô hình văn hóa quản trị Nhật Bản”