CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Thông báo: Chương trình học tiếng anh tại Philippines hè 2016

 ;

Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sinh lớp "NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN"

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN;

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “Quản trị đa văn hóa – Mô hình văn hóa quản trị Nhật Bản”

Nằm trong Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo & sức cạnh tranh quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015”, Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với trường Đại học Nihon (Nhật Bản) thực hiện khóa đào tạo “Quản trị đa văn hóa – Mô hình văn hóa quản trị Nhật Bản”. Đây là một chương trình đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn được thiết kế bởi Đại học Nihon, là trường đại học nằm trong Top những trường đại học tư nhân có lịch sử và danh tiếng lâu đời nhất Nhật Bản.;

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “Quản trị đa văn hóa – Mô hình văn hóa quản trị Nhật Bản”

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “Quản trị đa văn hóa – Mô hình văn hóa quản trị Nhật Bản”;