Cơ cấu tổ chức và nhân sự

content:

                        LÃNH ĐẠO KHOA KINH TẾ

    

 

   TS. NGUYỄN THANH BÌNH - TRƯỞNG KHOA; PHỤ TRÁCH BỘ MÔN ĐẦU TƯ 

    Điện thoại liên hệ: 0983.835. 518

    Email: nguyenthanhbinhapd@apd.edu.vn  

 

 

 TS. ĐỖ KIẾN VỌNG - PHÓ TRƯỞNG KHOA; PHỤ TRÁCH BỘ MÔN ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

    Điện thoại liên hệ: 0978.459.828

    Email: Dokienvong@apd.edu.vn 

 

GIẢNG VIÊN CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

 

     1. Bộ môn Đầu tư

 

     2. Bộ môn Đấu thầu và Quản lý dự án

Ngoài ra, Bộ môn Đấu thầu và Quản lý dự án còn mời các Thầy/Cô giảng viên thỉnh giảng như:

ThS. Nguyễn Hoàng Diệu Linh - Khoa Tài chính - Đầu tư

ThS. Nguyễn Việt Hưng - Khoa Kinh tế quốc tế

TS. Cao Văn Bản - Nguyên Vụ trưởng Vụ giám sát và Thẩm định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

TS. Ninh Viết Định -Nguyên Trưởng ban Quản lý xây dựng EVN

Và nhiều Thầy/Cô là cán bộ của Cục Quản lý Đấu thầu và các Cơ quan, tổ chức tham gia giảng dạy, nói chuyện chuyên đề với sinh viên.

----------------------------------
Thông tin liên hệ:
KHOA KINH TẾ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
P201, Tòa nhà C, Khu đô thị Nam An Khánh – An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline/Zalo: Thầy Đỗ Kiến Vọng Điện thoại: 0978.459.828  
Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn/