CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Khoa Kinh tế phát triển có Trưởng khoa và một số Phó Trưởng khoa do Giám đốc Học viện bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định. Biên chế của Khoa do Giám đốc Học viện quyết định.

Khoa Kinh tế phát triển có một số Bộ môn thuộc Khoa, do Giám đốc Học viện quyết định

Trợ lý Ban Lãnh đạo Khoa

Hội đồng khoa học và đào tạo của Khoa.

1. Danh sách cán bộ cơ hữu của Khoa


 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

Email

1

ThS. Bùi Thị Hoàng Mai

Phụ Trách khoa

buihoangmai@gmail.com

2

ThS. Hoàng Kim Thu

Giảng viên

thuhk@apd.edu.vn

3

ThS. Đỗ Thị Hà Anh

Giảng viên

dothihaanh@apd.edu.vn

4

ThS. Phan Lê Nga

Giảng viên

phannga82@gmail.com

5

TS. Tô Trọng Hùng

Giảng viên

tronghungto@gmail.com

6

ThS. Nguyễn Thị Bích Phương

Giảng viên nguyenbichphuong208@gmail.com

7

ThS. Nguyễn Thành Đô

Giảng viên

thanhdo289@gmail.com

8

ThS. Hoàng Thị Thu Huyền

Trợ lý Khoa

hoanghuyen1188@gmail.com

2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng

1

PGS.,TS. Phạm Văn Minh

Giảng viên

minhpv@neu.edu.vn

2

TS. Lê Tố Hoa

Giảng viên

le_to_hoa@yahoo.com

3

TS. Nguyễn Quỳnh Hoa

Giảng viên

hoanq.neu@gmail.com

4

ThS. Ngô Quốc Dũng

Giảng viên

quocdungkhpt@gmail.com

5

ThS. Thái Thu Hương

Giảng viên

thaithuhuong@gmail.com

6

TS. Đặng Thị Lệ Xuân

Giảng viên

lexuan122@yahoo.com

7

TS. Nguyễn Thị Ái Liên

Giảng viên

nta_lien@yahoo.com

8

PGS,TS. Lê Quang Cảnh

Giảng viên

lequangcanh@yahoo.com

3. Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu

Tập thể cán bộ, giảng viên của Khoa

ThS. BÙI THỊ HOÀNG MAI

ThS. HOÀNG KIM THU

ThS. ĐỖ THỊ HÀ ANH

ThS. PHAN LÊ NGA

ThS. NGUYỄN THÀNH ĐÔ

TS. TÔ TRỌNG HÙNG

ThS. NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG

4. Lý lịch khoa học của giảng viên thỉnh giảng

PGS, TS. Phạm Văn Minh

TS. Đặng Thị Lệ Xuân

TS. Lê Tố Hoa

TS. Nguyễn Quỳnh Hoa

ThS. Ngô Quốc Dũng

ThS. Thái Thu Hương

ThS. Đỗ Văn Lâm

 

Thông tin liên hệ:

KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Địa chỉ: C212, Tầng 2, Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. 

Điện thoại: 043.7957366