Cơ cấu tổ chức và nhân sự Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Giới thiệu nhân sự Khoa Luật Kinh tế (cập nhật ngày 03/3/2020)
Ngày đăng 24/01/2019 | 16:12 PM  | Lượt xem: 26654

Giới thiệu tổ chức và nhân sự Khoa Luật Kinh tế

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CƠ HỮU KHOA LUẬT KINH TẾ

Hiện nay, Khoa Luật Kinh tế có 05 giảng viên cơ hữu và 45 giảng viên kiêm nhiệm giảng dạy các học phần ngành luật kinh tế. 

Thông tin của cán bộ, giảng viên của Khoa Luật Kinh tế:

1. TS. Nguyễn Như Hà, Trưởng Khoa. (Email: nhuha.nguyen@apd.edu.vn / nhuha.apd@gmail.com)

TS. NGUYỄN NHƯ HÀ - Trưởng Bộ môn   TS.NGUYỄN NHƯ HÀ - Trưởng Khoa

- Tiến sĩ Luật Kinh doanh quốc tế tại Đại học Toulouse 1 Capitole, Cộng hòa Pháp.

- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Viện Quản trị kinh doanh Brussels, Vương quốc Bỉ; Master 2 Sở hữu trí tuệ tại Đại học Strasbourg, Cộng hòa Pháp; Diplome Luật Nhân quyền tại Collège Universitaire Henry Dunant, Thụy Sĩ.

- Từng đảm nhiệm chuyên viên Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phó Trưởng Khoa kiêm nhiệm Phó Chủ nhiệm Bộ môn Sở hữu trí tuệ Trường ĐH KHXHNV, ĐHQG Hà Nội; Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ II - Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh; Giảng viên Bộ môn Luật Quốc tế kiêm nhiệm công tác Thanh tra – Pháp chế Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội.

- Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Thương mại quốc tế; Tư pháp quốc tế; Sở hữu trí tuệ; Luật Hành chính.

2. Ths. NCS. Lưu Thị Tuyết, Giảng viên. (Email: tuyetluu15@apd.edu.vn / tuyetluu15@gmail.com)

 ThS. LƯU THỊ TUYẾT - Giảng viên

- Tốt nghiệp cử nhân Đại học Luật Hà Nội, thạc sĩ Luật kinh tế Khoa Luật ĐHQGHN, nghiên cứu sinh Luật kinh tế Đại học Luật Hà Nội

- 03 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý và chuyên viên pháp chế doanh nghiệp; 09 năm kinh nghiệm giảng dạy Luật.

- Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Hành chính; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Thương mại.

3. Ths. NCS. Nguyễn Tiến Đạt, Giảng viên. (Email: nguyendat.mdce@apd.edu.vn / nguyendat.apd.mpi@gmail.com)

 ThS. NGUYỄN TIẾN ĐẠT - Giảng viên

- Tốt nghiệp cử nhân Khoa Luật ĐHQGHN, thạc sĩ Luật hợp tác quốc tế do ĐH Toulouse (CH Pháp) cấp bằng, nghiên cứu sinh Luật quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội;

- 04 năm kinh nghiệm chuyên viên tư vấn pháp lý và pháp chế doanh nghiệp; 05 năm kinh nghiệm giảng dạy Luật

- Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Quốc tế; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng.

4. ThS. Đặng Minh Phương, Giảng viên. (Email: minhphuong050990@apd.edu.vn / minhphuong050990@gmail.com)

 ThS. ĐẶNG MINH PHƯƠNG - Giảng viên

- Tốt nghiệp cử nhân Đại học Luật Hà Nội, thạc sĩ Luật Kinh tế Khoa Luật ĐHQGHN;

- 02 năm kinh nghiệm pháp chế doanh nghiệp; 06 năm kinh nghiệm giảng dạy Luật

- Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Thương mại.

5. ThS. Tường Thị Lan Anh, Trợ lý Khoa. (Email: tuonglananh@gmail.com)

ThS. TƯỜNG THỊ LAN ANH - Trợ lý Khoa

- Tốt nghiệp cử nhân Quản lý xã hội - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

- Thạc sĩ Khoa học quản lý - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thông tin giảng viên giảng dạy chuyên ngành Luật Đầu tư - Kinh doanh
Ngày đăng 24/01/2019 | 17:09 PM  | Lượt xem: 26355

Thông tin giảng viên cơ hữu giảng dạy các học phần ngành Luật kinh tế

TT

Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại

Học hàm, năm phong

Học vị, nước, năm tốt nghiệp

Ngành/ Chuyên ngành

Tham gia đào tạo SĐH (năm, CSĐT)

Thành tích khoa học (số lượng đề tài, các bài báo)

Tham gia giảng dạy học phần

1. 

Trần Trọng Nguyên, Phó Giám đốc Học viện

PGS

2015

Tiến sỹ Việt Nam

Kinh tế

Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Toán học…

04 sách chuyên khảo, 02 đề tài NCKH cấp Bộ, 02 đề tài NCKH cấp cơ sở, 20 bài báo khoa học, 04 kỷ yếu hội thảo

Thống kê xã hội học

2. 

Giang Thanh Tùng, 1967, Phó giám đốc Học viện

 

Tiến sỹ, Nga (Liên Xô cũ), 1993

Luật Quốc tế

1993, Trường Quan hệ Quốc tế Mát-xcơ-va, Nga (Liên Xô cũ)

Chủ nhiệm và tham gia 6 đề tài khoa học

Công pháp quốc tế, Pháp luật đầu tư, Pháp luật đầu tư công, Luật đầu tư quốc tế

3. Nguyễn Như Hà, 1982, Trưởng Khoa   Tiến sỹ, CH Pháp, 2016 Luật Kinh doanh quốc tế

2009, Viện Quản trị kinh doanh Brussels, Vương quốc Bỉ

2010, Đại học Strasbourg, CH Pháp

01 Sách xuất bản nước ngoài; 12 bài đăng tạp chí khoa học; tham gia viết 02 giáo trình; 05 đề tài khoa học   Luật Thương mại quốc tế; Tư pháp quốc tế; Sở hữu trí tuệ; Luật Hành chính

4. 

Ngô Phúc Hạnh, 1977, Trưởng khoa

PGS, 2014

Tiến sỹ, Việt Nam

Quản lý Kinh tế

2008, Đại học Thương mại

04 giáo trình, chủ nhiệm 03 đề tài cấp cơ sở, tác giả hoặc đồng tác giả của 29 bài báo

Pháp luật doanh nghiệp, Thương mại điện tử

5.

Nguyễn Thạc Hoát, 1960, Trưởng khoa

 

Tiến sỹ, Việt Nam

Tài chính – Ngân hàng

Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Chiến lược phát triển…

02 đề tài cấp bộ, 03 bài báo khoa học, 10 bài viết kỳ yếu hội thảo

Lý thuyết tài chính tiền tệ, Thị trường chứng khoán, Pháp luật Tài chính – Ngân hàng

6.

Lê Văn Tăng, Trưởng khoa danh dự

 

Thạc sỹ,

Việt Nam

 

 

Tham gia nhiều đề tài, đề án và các công trình nghiên cứu khoa học khác, chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu

Pháp luật đấu thầu

7.

Nguyễn Thế Vinh, 1977, Trưởng khoa

 

Tiến sỹ Việt Nam

Kinh tế phát triển

2015, Viện chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tham gia và làm chủ nhiệm 13 đề tài khoa học, tác giả và đồng tác giả của 7 bài báo khoa học trong 5 năm gần đây.

Pháp luật đấu thầu

8.

Nguyễn Thế Hùng, 1977, Trưởng phòng

 

Tiến sỹ Việt Nam

Tài chính – Ngân hàng

 

01 sách chuyên khảo, 01 đề tài NCKH cấp cơ sở; 05 bài báo khoa học

Tài chính doanh nghiệp

9.

Vũ Thị Minh Luận, 1975, Trưởng Khoa

 

Tiến sỹ Việt Nam

Kinh tế

 

05 sách chuyên khảo, 04 bài báo khoa học, 04 kỷ yếu hội thảo

Khởi sự kinh doanh, Thương mại điện tử

10.

Bùi Thúy Vân, 1977, Trưởng Khoa

 

Tiến sỹ Việt Nam

Kinh tế quốc tế

 

01 giáo trình, 03 đề tài NCKH cấp Bộ, 04 bài báo khoa học

Kinh tế quốc tế, Công pháp quốc tế

11.

Nguyễn Thanh Bình, 1973, Phó trưởng khoa

 

Tiến sỹ Việt Nam

Kinh tế Tài chính – Ngân hàng

 

02 đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, 04 bài báo khoa học,  02 kỷ yếu hội thảo

Kinh tế đầu tư, Pháp luật về đầu tư

12.

Đào Hoàng Tuấn, 1985, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế

 

Tiến sỹ,

Hoa Kỳ

Vĩ mô quốc tế, tài chính quốc tế

2013, Boston College, Hoa Kỳ

Tham gia 14 đề tài, 3 giáo trình và nhiều công trình nghiên cứu khoa học khác

Tư pháp quốc tế, Luật đầu tư quốc tế

13.

Nguyễn Tiến Hùng, Trưởng phòng

 

Tiến sỹ Việt Nam

Triết học

Học viện Chính sách và Phát triển

Chủ nhiệm 01 đề tái khoa học cấp Bộ, 01 đề tài cấp cơ sở, 04 giáo trình và sách tham khảo, 10 bài báo khoa học

Logic học, Tư tưởng Hồ Chí Minh

14.

Vũ Đình Hòa, 1983, Phó trưởng khoa

 

Tiến sỹ Việt Nam

Địa lý kinh tế

 

03 giáo trình, 04 sách tham khảo, 02 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài cấp cơ sở, 15 bài báo khoa học, 02 kỷ yếu hội thảo

Phương pháp nghiên cứu khoa học

15.

Nguyễn Thái Nhạn, 1961, Tổ trưởng Tổ thư ký Ban soạn thảo Dự án Luật Hành chính công, UBTVQH

 

Tiến sỹ,

Việt Nam, 2018

 Luật Kinh tế

 2018, Học viện Khoa học xã hội

Tham gia 02 dự án Luật, 02 đề án của Chính phủ, 01 đề án và 04 dự án cấp Bộ, 05 dự án và 01 đề án của Sở, 01 đề tài cơ sở

Chủ nhiệm 01 đề tài cơ sở, 02 đề án của huyện

Chủ biên 02 giáo trình, 04 tài liệu tham khảo, 09 bài báo

 

Luật Hiến pháp, Pháp luật đầu tư công, Luật và CSC, Pháp luật thương mại

16.

Phạm Ngọc Trụ, 1986, Giảng viên

 

Tiến sỹ Việt Nam, 2015

Địa lý kinh tế, xã hội

2015, Viện Chiến lược và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

04 đề án cấp Bộ, 02 đề án cấp Học viện, 03 sách tham khảo, 06 bài báo khoa học

Phương pháp nghiên cứu khoa học

17.

Vũ Thị Nhài, 1973, Giảng viên

 

Tiến sỹ

Việt Nam

Tài chính ngân hàng

 

06 đề tài cấp Bộ, 13 sách chuyên khảo, 38 bài báo khoa học

Lý thuyết tài chính tiền tệ

18.

Ngô Minh Thuận, 1981, Phó Trưởng Bộ môn

 

Tiến sỹ Việt Nam

Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

2015, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH QG Hà Nội

01 đề tài cấp cơ sở, 04 giáo trình, 08 bài báo khoa học

Nguyên lý 1,2; Logic học

19.

Phùng Thế Đông, 1984, Giảng viên

 

Tiến sỹ LB Nga

Lý thuyết kinh tế; Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng.

2015, Đại học Kinh tế, Thống kê và Tin học Matxcova, MESI (nay là Đại học tổng hợp kinh tế Nga mang tên Plekhanov), LB Nga

Tác giả và đồng tác giả của 30 bài báo khoa học, tham gia 04 Đề tài, đề án

Chính sách công, Luật và Chính sách công

20.

 

Lưu Thị Tuyết, 1986, Giảng viên

 

Thạc sỹ

Việt Nam

Luật Kinh tế

2013, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội

Tham gia biên soạn 02 cuốn Giáo trình nội bộ tại Học viện Chính sách và Phát triển, tác giả 7 bài đăng tạp chí khoa học, 02 bài tham luận hội thảo khoa học và 1 đề tài khoa học cấp học viện

Lý luận nhà nước và pháp luật, Luật dân sự, Hiến pháp, Luật hình sự

21.

Nguyễn Tiến Đạt, 1988, Giảng viên

 

Thạc sỹ

 Việt Nam

Luật hợp tác kinh tế quốc tế

2014, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội (Đại học Toulouse, Đại học Bordeaux, Đại học Lyon 3 – CH Pháp cấp bằng)

Tham gia 1 đề tài khoa học cấp bộ, 2 đề tài khoa học cấp trường, 01 bài đăng hội thảo khoa học quốc gia, 02 bài đăng tạp chí khoa học

Tư pháp quốc tế, Luật Thương mại quốc tế, Đạo đức nghề luật, Pháp luật kinh doanh bảo hiểm

22.

Đặng Minh Phương, 1990, Giảng viên

 

Thạc sỹ

Việt Nam

Luật Kinh tế

2015, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

01 đề án cấp Nhà nước, 01 đề tài cấp Học viện, 02 bài tham luận Hội thảo khoa học, 04 bài báo khoa học

Luật Hành chính, Pháp luật doanh nghiệp, Luật Tố tụng dân sự và Tố tụng hình sự, Pháp luật thương mại

23.

Nguyễn Thị Phương Thảo, 1981, Giảng viên

 

Thạc sỹ

Việt Nam

Luật Kinh tế

2007, Đại học Luật Hà Nội

2 bài đăng tạp chí khoa học

Pháp luật cạnh tranh, Pháp luật Tài chính – Ngân hàng, Luật sở hữu trí tuệ, pháp luật lao động

24.

Phạm Mỹ Hằng Phương, Giảng viên

 

Thạc sỹ,

Úc

Ngân hàng đầu tư

2012, Đại học New South Wales, Australia

Tham gia 8 đề tài, 2 bài đăng tạp chí, 2 bài dự hội thảo, 2 giáo trình

Kinh tế đầu tư

25.

Đặng Thị Quỳnh Trang, 1989, Giảng viên

 

Thạc sỹ, Anh

Tài chính ngân hàng

2012, University of Reading

 

Khởi sự kinh doanh

26.

Nguyễn Văn Tuấn, 1984,  Phó trưởng bộ môn

 

Thạc sỹ, Việt Nam

Toán giải tích

2006, Đại học Khoa học tự nhiên, ĐH QGHN

Đồng tác giả 3 cuốn sách, 1 đề tài và 2 bài đăng tạp chí

Thống kê xã hội học, Tin học đại cương

27.

Đào Văn Mừng, 1968, Giảng viên

 

Thạc sỹ, Việt Nam

Triết học

2006, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tác giả và đồng tác giả 4 giáo trình, 5 bài đăng tạp chí, 1 đề tài khoa học cấp Bộ, 1 đề tài khoa học cấp trường

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2; Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam

28.

Nguyễn Thị Thanh Nga, 1984, Giảng viên

 

Thạc sỹ, Việt Nam

Kinh tế chính trị

2011, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tham gia 1 giáo trình, tác giả 3 bài đăng tạp chí, 3 bài hội thảo, 1 đề tài khoa học cấp Bộ, 1 đề tài khoa học cấp trường

Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam

29.

Vũ Thị Thái Hà, 1985, Giảng viên

 

Thạc sỹ, Việt Nam

Kinh tế chính trị

2012, Đại học Kinh tế, ĐH QG Hà Nội

Tham gia 2 giáo trình, 1 đề tài khoa học cấp Bộ, 1 đề tài khoa học cấp trường, 1 bài đăng hội thảo

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 1

30.

Vũ Thị Minh Tâm, 1983, Giảng viên

 

Thạc sỹ, Việt Nam

Lý luận và PP dạy học GD chính trị

2010, Đại học sư phạm Hà Nội

Tham gia 1 đề tài khoa học cấp Bộ, 1 đề tài khoa học cấp trường

Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh

31.

Nguyễn Thị Hồng Nhâm, giảng viên

 

Thạc sỹ, Việt Nam

Toán Kinh tế

2015, ĐH Kinh tế quốc dân

Tham gia 2 bài đăng tạp chí, 1 đề tài

Thống kê xã hội học

32.

Lê Huy Đoàn,1975, Phó trưởng khoa

 

Thạc sỹ, Việt nam

Kinh tế phát triển

2007, Đại học Kinh tế quốc dân

Tham gia 6 đề tài khoa học, 2 bài đăng tạp chí và 2 bài đăng kỷ yếu hội thảo khoa học

Kinh tế vi mô 1; Kinh tế vĩ mô 1

33.

Bùi Thị Hoàng Mai, 1982, giảng viên

 

Thạc sỹ, Việt nam

Kinh tế phát triển

2011, Viện chính sách công và quản lý, Đại học Kinh tế quốc dân

Tham gia 2 đề tài khoa học, 1 giáo trình, 1 bài đăng tạp chí, 1 bài dự hội thảo KH

Kinh tế vi mô 1; Kinh tế vĩ mô 1

34.

Nguyễn Nam Hải, 1973, Giảng viên

 

 

 

Thạc sỹ, Việt nam

Kinh tế và quản lý công

2007, Đại học Kinh tế quốc dân

Tham gia 11 đề tài khoa học, 2 bài đăng tạp chí, 1 sách chuyên khảo

Chính sách công

35.

Vũ Thị Tâm, 1982, giảng viên

 

Thạc sỹ, Hàn Quốc, 2013

Hành chính công

2013, Đại học Quốc Gia Seoul

Tham gia 6 đề tài, đề án; 3 giáo trình;  4 bài hội thảo quốc tế

Chính sách công

36.

Nguyễn Việt Anh, Giảng viên

 

Thạc sỹ

Tài chính ngân hàng

2010, ESCP Europe, Paris Dauphine university

Tham gia 1 đề tài, 1 giáo trình, 1 bài dự hội thảo

Thị trường chứng khoán, Nguyên lý kế toán

37.

Mai Thị Hoa, 1981 Giảng viên

 

Thạc sỹ, Việt nam

Kế toán tài chính

2008, ĐH Kinh tế quốc dân

 

Nguyên lý kế toán

38.

Bùi Quý Thuấn, 1980, Giảng viên

 

Thạc sỹ, Việt nam

Kinh tế phát triển

2008, ĐH Kinh tế tp. HCM, Chương trình Việt Nam – Hà Lan

Tham gia 4 đề tài, đề án; 2 giáo trình và một số bài dự hội thảo khoa học

Kinh tế quốc tế

39.

Phạm Thị Quỳnh Liên, 1986, giảng viên

 

Thạc sỹ,

Việt Nam, 2013

Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế

2013, Đại học Ngoại thương

Tham gia 2 đề tài, 4 đề án,  1 giáo trình và nhiều công trình nghiên cứu khoa học khác

Kinh tế quốc tế

40.

Đỗ Thế Dương, 1984, Giảng viên

 

Thạc sỹ, Việt Nam

Công nghệ điện tử viễn thông

2011, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đồng tác giả 3 giáo trình nội bộ, 1 sách tham khảo, 1 bài kỷ yếu hội thảo, 1 bài đăng tạp chí quốc tế

Tin học đại cương

41.

Đỗ Thị Hoa, 1985, Phó khoa

 

Thạc sỹ, Việt Nam

Quản trị kinh doanh (học bằng tiếng Anh)

2013, Chương trình cao học Việt – Bỉ, ĐH Kinh tế quốc dân

Đồng tác giả của 3 giáo trình, 1 sách chuyên khảo; tham gia 2 đề án, 1 bài hội thảo

Tiếng Anh tổng quát 1,3; Tiếng Anh pháp lý

42.

Đỗ Thị Thanh Hà, 1985, Giảng viên

 

Thạc sỹ, Việt Nam

Phương pháp giảng dạy Ngôn ngữ Anh

2014, Đại học Hà Nội

Đồng tác giả 3 giáo trình, 2 đề án, 1 báo cáo khoa học

Tiếng Anh tổng quát 1,2

43.

Phạm Thị Hồng Liên, 1986, Giảng viên

 

Thạc sỹ, Việt Nam

Tiếng Anh

2012, Đại học ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội

Đồng tác giả 3 giáo trình, 2 đề án, 1 báo cáo khoa học

Tiếng Anh tổng quát 2

44.

Phạm Thị Diệu Linh, 1985, Giảng viên

 

Thạc sỹ, Việt Nam

Quản trị kinh doanh (học bằng tiếng Anh)

2014,  Trung tâm Pháp Việt đào tạo về quản lý, ĐH Kinh tế quốc dân

Đồng tác giả 3 giáo trình, 2 đề án, 2 báo cáo khoa học

Tiếng Anh tổng quát 3, Tiếng Anh pháp lý