CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

KHOA LUẬT KINH TẾ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Thông tin của cán bộ, giảng viên của Khoa Luật Kinh tế, Học viện Chính sách và Phát triển:

1. TS. NGUYỄN NHƯ HÀ, Trưởng Khoa Luật Kinh tế, Thư ký Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

2. TS. GIANG THANH TÙNG, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

3. ThS. LƯU THỊ TUYẾT, Giảng viên, Tổ trưởng Tổ Bộ môn Pháp luật Đầu tư - Kinh doanh

4. ThS. NGUYỄN TIẾN ĐẠT, Giảng viên, Tổ trưởng Tổ Bộ môn Pháp luật Kinh tế - Quốc tế, Chủ nhiệm CLB Luật gia trẻ APD

5. ThS. ĐẶNG MINH PHƯƠNG, Giảng viên, Tổ trưởng Tổ Bộ môn Pháp luật Cơ sở và liên ngành

6. ThS. LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG, Trợ lý Khoa Luật kinh tế

7. ThS. LƯƠNG MỸ LINH, Giảng viên tập sự

8. ThS. MAI PHI HOÀNG, Giảng viên tập sự

9. ThS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG, Giảng viên tập sự

10. ThS, Luật sư HOÀNG VIỆT HÀ, Giảng viên tập sự

11. PGS, TS. TRẦN VĂN HẢI, Giảng viên thỉnh giảng

12. TS. NGUYỄN THÁI NHẠN, Giảng viên thỉnh giảng

13. TS. CHU THỊ NGỌC, Giảng viên thỉnh giảng

14. TS. NGUYỄN THỊ LAN, Giảng viên thỉnh giảng

15. TS. ĐỖ PHƯƠNG THẢO, Giảng viên thỉnh giảng

16. TS. HOÀNG LAN PHƯƠNG, Giảng viên thỉnh giảng

17. TS. TẠ THỊ BÍCH NGỌC, Giảng viên thỉnh giảng

18. ThS. TRẦN THẢO HẠNH, Giảng viên thỉnh giảng

17.

19. ThS. NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN, Giảng viên thỉnh giảng

20. ThS. LÊ THỊ THẮM, Giảng viên thỉnh giảng

20.

21. ThS, Luật sư LÊ DUY HÀ, Giảng viên thỉnh giảng

22. ThS. TRẦN HOÀNG MINH, Giảng viên thỉnh giảng

CÙNG NHIỀU GIẢNG VIÊN, CHUYÊN GIA CÓ UY TÍN VÀ KINH NGHIỆM TRONG VÀ NGOÀI HỌC VIỆN.