CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CƠ HỮU KHOA LUẬT KINH TẾ

Hiện nay, Khoa Luật Kinh tế có 05 giảng viên cơ hữu và 45 giảng viên kiêm nhiệm giảng dạy các học phần ngành luật kinh tế. 

Thông tin của cán bộ, giảng viên của Khoa Luật Kinh tế:

1. TS. Nguyễn Như Hà, Trưởng Khoa. (Email: nhuha.nguyen@apd.edu.vn / nhuha.apd@gmail.com)

TS. NGUYỄN NHƯ HÀ - Trưởng Bộ môn   TS.NGUYỄN NHƯ HÀ - Trưởng Khoa

- Tiến sĩ Luật Kinh doanh quốc tế tại Đại học Toulouse 1 Capitole, Cộng hòa Pháp.

- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Viện Quản trị kinh doanh Brussels, Vương quốc Bỉ; Master 2 Sở hữu trí tuệ tại Đại học Strasbourg, Cộng hòa Pháp; Diplome Luật Nhân quyền tại Collège Universitaire Henry Dunant, Thụy Sĩ.

- Từng đảm nhiệm chuyên viên Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phó Trưởng Khoa kiêm nhiệm Phó Chủ nhiệm Bộ môn Sở hữu trí tuệ Trường ĐH KHXHNV, ĐHQG Hà Nội; Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ II - Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh; Giảng viên Bộ môn Luật Quốc tế kiêm nhiệm công tác Thanh tra – Pháp chế Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội.

- Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Thương mại quốc tế; Tư pháp quốc tế; Sở hữu trí tuệ; Luật Hành chính.

2. Ths. NCS. Lưu Thị Tuyết, Giảng viên. (Email: tuyetluu15@apd.edu.vn / tuyetluu15@gmail.com)

 ThS. LƯU THỊ TUYẾT - Giảng viên

- Tốt nghiệp cử nhân Đại học Luật Hà Nội, thạc sĩ Luật kinh tế Khoa Luật ĐHQGHN, nghiên cứu sinh Luật kinh tế Đại học Luật Hà Nội

- 03 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý và chuyên viên pháp chế doanh nghiệp; 09 năm kinh nghiệm giảng dạy Luật.

- Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Hành chính; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Thương mại.

3. Ths. NCS. Nguyễn Tiến Đạt, Giảng viên. (Email: nguyendat.mdce@apd.edu.vn / nguyendat.apd.mpi@gmail.com)

 ThS. NGUYỄN TIẾN ĐẠT - Giảng viên

- Tốt nghiệp cử nhân Khoa Luật ĐHQGHN, thạc sĩ Luật hợp tác quốc tế do ĐH Toulouse (CH Pháp) cấp bằng, nghiên cứu sinh Luật quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội;

- 04 năm kinh nghiệm chuyên viên tư vấn pháp lý và pháp chế doanh nghiệp; 05 năm kinh nghiệm giảng dạy Luật

- Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Quốc tế; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng.

4. ThS. Đặng Minh Phương, Giảng viên. (Email: minhphuong050990@apd.edu.vn / minhphuong050990@gmail.com)

 ThS. ĐẶNG MINH PHƯƠNG - Giảng viên

- Tốt nghiệp cử nhân Đại học Luật Hà Nội, thạc sĩ Luật Kinh tế Khoa Luật ĐHQGHN;

- 02 năm kinh nghiệm pháp chế doanh nghiệp; 06 năm kinh nghiệm giảng dạy Luật

- Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Thương mại.

5. ThS. Tường Thị Lan Anh, Trợ lý Khoa. (Email: tuonglananh@gmail.com)

ThS. TƯỜNG THỊ LAN ANH - Trợ lý Khoa

- Tốt nghiệp cử nhân Quản lý xã hội - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

- Thạc sĩ Khoa học quản lý - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn