CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

content:

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU KHOA KINH TẾ SỐ

STT

TÊN GIẢNG VIÊN

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1.

    PGS. TS. Trần Trọng Nguyên

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Học viện

Thầy Nguyên đã học Thạc sĩ Toán tài chính tại Hà Lan (2001), Tiến sĩ toán học tại Viện Toán học, Việt Nam (2004) và được Hội đồng giáo sư Nhà nước công nhận học hàm Phó giáo sư ngành Kinh tế (2015). PGS Nguyên có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực như: tính toán ngẫu nhiên trong tài chính; đo lường rủi ro trong ngân hàng, tài chính và bảo hiểm; phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô; phân tích và định giá tài sản tài chính,… PGS Nguyên đã hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 28 cao học viên và hàng trăm sinh viên bảo vệ thành công luận văn. Ngoài ra, PGS Nguyên là chủ biên nhiều giáo trình và đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Học viện, là tác giả chính 03 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI, 24 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Các môn tham gia giảng dạy: Kinh tế lượng, Toán tài chính, Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, Quản trị rủi ro, Khoa học quản lý,…

Lý lịch khoa học (Dowload tại đây)

2.

TS. Đàm Thanh Tú

Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng Khoa (Phụ trách)

TS Tú đã học đã học Thạc sĩ ngành Đàm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội (2005), Tiến sĩ kinh tế tại Học viện Tài chính (2017). TS Tú có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực: Thống kê; Kinh tế lượng; Phân tích và dự báo; Phân tích dữ liệu lớn,… TS Tú đã hướng dẫn nhiều thế hệ sinh viên tham gia dự Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng toàn quốc. Ngoài ra, TS Tú là tác giả 02 sách giáo trình, 05 bài viết hội thảo quốc tế, hơn 20 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và chủ nhiệm nhiều đề tài NCKH cấp Học viện,.

Các môn tham gia giảng dạy: Kinh tế lượng, Phân tích dữ liệu lớn với R, Lý thuyết kinh tế số, Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh, Chuyển đổi số, Các mô hình kinh doanh số,…

Lý lịch khoa học (Dowload tại đây)

3.

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ hiện tại: Trưởng BM Toán Kinh tế

ThS Nguyễn Văn Tuấn đã học Thạc sĩ toán học tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội (2006). ThS Tuấn có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực giải tích; đại số; xác suất và thống kê; kinh tế lượng; phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô; phân tích và định giá tài sản tài chính,… ThS Tuấn đã hướng dẫn nhiều thế hệ sinh viên APD tham dự Olympic Toán học toàn quốc đạt huy chương các loại. Ngoài ra, ThS Tuấn là chủ biên nhiều giáo trình và đề tài NCKH cấp Học viện, là tác giả chính 06 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Các môn tham gia giảng dạy: Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê, Kinh tế lượng, Blockchain trong quản lý, Các mô hình kinh doanh số,…

  Lý lịch khoa học (Dowload tại đây)  

4.

ThS. NCS. Đỗ Thế Dương

Chức vụ hiện tại: Giảng viên kiêm Phó Giám đốc Trung tâm CNTT, TV& TT

ThS Đỗ Thế Dương đã học Thạc sĩ tin học tại Trường Đại học Giao thông vận tải (2008) và đang làm nghiên cứu sinh về Công nghệ Điện tử viễn thông tại Trường ĐH Giao thông Vận tải. ThS Dương có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực: công nghệ thông tin; xử lý ảnh, cơ sở dữ liệu; truyền thông đa phương tiện,… Đặc biệt ThS Dương là một chuyên gia truyền thông xã hội và tổ chức sự kiện. Ngoài ra, ThS Dương là tham gia biên soạn một số giáo trình và đề tài NCKH cấp Học viện, là tác giả chính 01 bài báo quốc tế và 05 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Các môn tham gia giảng dạy: Tin học đại cương, Thiết kế website, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Truyền thông đa phương tiện, Khai phá dữ liệu,…

Lý lịch khoa học (Dowload tại đây)

5.

ThS. Bùi Đức Dương

ThS Bùi Đức Dương là cựu sinh viên Khoa Toán, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, sau đó đã học Thạc sĩ toán học tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội (2008). ThS Dương có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực giảng dạy toán học phổ thông, lập trình phân tích dữ liệu, thống kê kinh tế, phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô,… và đã hướng dẫn rất nhiều học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi môn Toán học. Ngoài ra, ThS Bùi Đức Dương đã tham gia biên soạn một số giáo trình và chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Học viện, là tác giả chính 03 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Các môn tham gia giảng dạy: Toán cao cấp, Kinh tế lượng, Xác suất và thống kê, Phân tích dữ liệu lớn với R,…

Lý lịch khoa học (Dowload tại đây)

6.

ThS. Nguyễn Phương Lan

ThS Nguyễn Phương Lan đã học đã học Thạc sĩ Điều khiển học kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2013). ThS Lan có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực thống kê kinh tế; kinh tế lượng; đo lường rủi ro; phân tích và dự báo kinh tế; phân tích và định giá tài sản tài chính,… ThS Lan tham gia biên soạn nhiều giáo trình và chủ nhiệm 01 đề tài NCKH, ủy viên 01 đề tài NCKH cấp Học viện, là tác giả chính 04 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, 02 bài viết đăng kỷ yếu hội thảo quốc gia.

Các môn tham gia giảng dạy: Thống kê kinh tế, Lý thuyết xác suất và thống kê, Kinh tế lượng, Phân tích thống kê nhiều chiều,…

Lý lịch khoa học (Dowload tại đây)

7.

 TS. Nguyễn Hữu Xuân Trường

Chức vụ hiện tại: Trưởng BM Công nghệ & Kinh doanh số

TS. Nguyễn Hữu Xuân Trường đã lấy bằng Tiến sĩ về Khoa học máy tính tại Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam. TS Trường có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực: Lập trình với ngôn ngữ Python; Khai phá dữ liệu, Hệ quản trị CSDL,… TS Trường đã hướng dẫn nhiều thế hệ sinh viên APD tham gia dự Vô địch tin học văn phòng (MOSWC). Ngoài ra, TS Trường tham gia biên soan một số giáo trình và chủ nhiệm 02 đề tài NCKH cấp Học viện, là tác giả chính 03 bài báo quốc tế và 16 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Các môn tham gia giảng dạy: Tin học đại cương, Khai phá dữ liệu, Cơ sở của Khoa học dữ liệu, Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh, An toàn và bảo mật thông tin, Mạng máy tính,…

Lý lịch khoa học (Dowload tại đây)

8.

ThS. Trần Thị Hương Trà

ThS Trần Thị Hương Trà đã học đã học Thạc sĩ toán học tại Viện toán học Việt Nam (2015). ThS Trà có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực giải tích; đại số; xác suất và thống kê; đo lường rủi ro; phân tích dữ liệu,… ThS Trà tham gia 03 đề tài NCKH cấp Học viện, là tác giả chính 6 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Các môn tham gia giảng dạy: Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê, Toán tài chính, Logic Toán,,…

Lý lịch khoa học (Dowload tại đây)

9.

ThS.  Lê Xuân Đoàn

 ThS Lê Xuân Đoàn tốt nghiệp Thạc sĩ Toán học , chuyên ngành Toán ứng dụng tại Viện Toán Học – Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam (2015). ThS Đoàn có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực giảng dạy Toán phổ thông, toán cao cấp và thống kê… Ngoài ra ThS Đoàn thường xuyên tham gia hội thảo về Toán tối ưu, các seminar nghiên cứu khoa học về Toán Thống kê , Toán ứng dụng trong kinh tế tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

 Các môn tham gia giảng dạy: Toán cao cấp , Xác suất và thống kê toán, Kinh tế lượng,…

Lý lịch khoa học (Download tại đây)

10.

ThS. Trần Thị Minh Hồng

ThS. Trần Thị Minh Hồng tốt nghiệp Thạc sĩ Toán ứng dụng và tin học tại Trường Đại học Vật lý Kỹ thuật Mátxcơva, Liên bang Nga (2022). ThS Minh Hồng có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực giảng dạy Toán phổ thông, ứng dụng toán học trong kinh tế và kinh doanh… Ngoài ra ThS Minh Hồng thường xuyên tham gia hội thảo về Toán tối ưu, các seminar nghiên cứu khoa học về Toán Thống kê, Toán ứng dụng trong kinh tế tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

 Các môn tham gia giảng dạy: Toán cao cấp , Xác suất và thống kê toán, Nguyên lý thống kê,...

Lý lịch khoa học (Download tại đây)

 

BẢNG 2. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

STT

Họ và tên,

chức vụ hiện tại

Học vị, nơi tốt nghiệp

Học phần tham gia giảng dạy

1

Phạm Minh Hoàn,

Phó trưởng BM, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học KTQD.

Tiến sỹ, Pháp

Hệ thống thông tin quản lý; Học máy (Machine Learning); Trí tuệ nhân tạo.

2

Hà Văn Sang,

Phó trưởng bộ môn, Học viện Tài chính.

Tiến sỹ, Việt Nam

Khai phá dữ liệu; Thanh toán điện tử.

3

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh,

Trưởng Bộ môn Kinh tế lượng, Học viện Tài chính.

Tiến sỹ, Việt Nam

Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Kinh tế lượng

4

Đặng Xuân Thọ,

Giảng viên, Khoa CNTT, ĐH sư phạm Hà Nội.

Tiến sỹ, Nhật Bản

Quản trị Hệ thống thông tin; Khai phá dữ liệu, Máy học (machine learning)

5

Nguyễn Đăng Hùng,

Giảng viên chính ĐH Tài nguyên môi trường.

Thạc sỹ, Việt Nam

Toán cao cấp; Lý thuyết xác suất thống kê

6

Trần Đình Sơn,

Giảng viên chính ĐH Mỏ - Địa chất.

Tiến sỹ, Việt Nam

Toán cao cấp; Lý thuyết xác suất thống kê

7

Nguyễn Thế Anh,

Phó trưởng bộ môn, Học viện Tài chính.

Tiến sỹ, Việt Nam

Lý thuyết thống kê kinh tế

8

Nguyễn Sĩ Thiệu,

Giảng viên tin học, Học viện Tài chính.

Thạc sỹ, Việt Nam

Tin học đại cương, Thương mại điện tử


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 - 2024

----------------------------------
Liên hệ: