CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

content:

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ

STT

TÊN GIẢNG VIÊN

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1.

    PGS. TS. Trần Trọng Nguyên

Chức vụ hiện tại: Phó giám đốc Học viện

Thầy Nguyên đã học Thạc sĩ Toán tài chính tại Hà Lan (2001), Tiến sĩ toán học tại Viện Toán học, Việt Nam (2004) và được Hội đồng giáo sư Nhà nước công nhận học hàm Phó giáo sư ngành Kinh tế (2015). PGS Nguyên có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực như: tính toán ngẫu nhiên trong tài chính; đo lường rủi ro trong ngân hàng, tài chính và bảo hiểm; phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô; phân tích và định giá tài sản tài chính,… PGS Nguyên đã hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 28 cao học viên và hàng trăm sinh viên bảo vệ thành công luận văn. Ngoài ra, PGS Nguyên là chủ biên nhiều giáo trình và đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Học viện, là tác giả chính 03 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI, 24 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Các môn tham gia giảng dạy: Kinh tế lượng, Toán tài chính, Phân tích dữ liệu lớn với R/Python, Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh, Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian,…

Lý lịch khoa học (Dowload tại đây)

2.

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng Bộ môn Toán kinh tế (PT)

ThS Nguyễn Văn Tuấn đã học Thạc sĩ toán học tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội (2006). ThS Tuấn có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực giải tích; đại số; xác suất và thống kê; kinh tế lượng; phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô; phân tích và định giá tài sản tài chính,… ThS Tuấn đã hướng dẫn nhiều thế hệ sinh viên APD tham dự Olympic Toán học toàn quốc đạt huy chương các loại. Ngoài ra, ThS Tuấn là chủ biên nhiều giáo trình và đề tài NCKH cấp Học viện, là tác giả chính 03 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Các môn tham gia giảng dạy: Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê, Kinh tế lượng, Phân tích dữ liệu lớn với R/Python, Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh, Phân tích dữ liệu truyền thông xã hội,…

Download Lý lịch khoa học

3.

TS. Đàm Thanh Tú

Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng Bộ môn Toán kinh tế

TS Tú đã học đã học Thạc sĩ toán học tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội (2005), Tiến sĩ kinh tế tại Học viện Tài chính (2017). TS Tú có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực: xác suất và thống kê; kinh tế lượng; phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô; phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh,… TS Tú đã hướng dẫn nhiều thế hệ sinh viên tham gia dự Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng toàn quốc. Ngoài ra, TS Tú là tác giả 02 sách giáo trình, 02 bài viết hội thảo quốc tế, 16 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và chủ nhiệm nhiều đề tài NCKH cấp Học viện,.

Các môn tham gia giảng dạy: Lý thuyết xác suất và thống kê, Kinh tế lượng, Phân tích dữ liệu lớn với R/Python, Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh, Blockchain trong quản lý, Quản trị dữ liệu lớn với Spark,…

Lý lịch khoa học (Dowload tại đây)

4.

ThS. NCS. Đỗ Thế Dương

ThS Đỗ Thế Dương đã học Thạc sĩ tin học tại Trường Đại học Giao thông vận tải (2008) và đang làm nghiên cứu sinh về Công nghệ Điện tử viễn thông tại Trường ĐH Giao thông Vận tải. ThS Dương có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực: công nghệ thông tin; xử lý ảnh, cơ sở dữ liệu; phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô,… Đặc biệt ThS Dương là một chuyên gia truyền thông xã hội và tổ chức sự kiện. Ngoài ra, ThS Dương là tham gia biên soạn một số giáo trình và đề tài NCKH cấp Học viện, là tác giả chính 01 bài báo quốc tế và 03 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Các môn tham gia giảng dạy: Tin học đại cương, Nhập môn lập trình phân tích dữ liệu với R/Python, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Phân tích dữ liệu truyền thông xã hội, Khai phá dữ liệu, Học máy và trí tuệ nhân tạo,…

Lý lịch khoa học (Dowload tại đây)

5.

ThS. Bùi Đức Dương

ThS Bùi Đức Dương là cựu sinh viên Khoa Toán, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, sau đó đã học Thạc sĩ toán học tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội (2008). ThS Dương có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực giảng dạy toán học phổ thông, lập trình phân tích dữ liệu, thống kê kinh tế, phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô,… và đã hướng dẫn rất nhiều học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi môn Toán học. Ngoài ra, ThS Bùi Đức Dương đã tham gia biên soạn một số giáo trình và chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Học viện, là tác giả chính 03 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Các môn tham gia giảng dạy: Toán cao cấp, Kinh tế lượng, Xác suất và thống kê, Nhập môn lập trình phân tích dữ liệu với R/Python, Phân tích dữ liệu lớn với R/Python,…

Lý lịch khoa học (Dowload tại đây)

6.

ThS. Nguyễn Phương Lan

ThS Nguyễn Phương Lan đã học đã học Thạc sĩ Điều khiển học kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2013). ThS Lan có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực thống kê kinh tế; kinh tế lượng; đo lường rủi ro; phân tích và dự báo kinh tế; phân tích và định giá tài sản tài chính,… ThS Lan tham gia biên soạn nhiều giáo trình và chủ nhiệm 01 đề tài NCKH, ủy viên 01 đề tài NCKH cấp Học viện, là tác giả chính 04 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, 02 bài viết đăng kỷ yếu hội thảo quốc gia.

Các môn tham gia giảng dạy: Thống kê kinh tế, Lý thuyết xác suất và thống kê, Kinh tế lượng, Phân tích dữ liệu lớn với R/Python, Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh,…

Lý lịch khoa học (Dowload tại đây)

7.

         TS. Nguyễn Hồng Nhâm

TS. Nguyễn Hồng Nhâm đã lấy bằng Tiến sĩ về Kinh tế học tại ngôi trường danh tiếng Đại học Kinh tế Quốc dân. TS Nhâm có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực: toán tài chính; thống kê kinh tế; đo lường rủi ro; phân tích và dự báo kinh tế; phân tích và định giá tài sản tài chính, đầu tư công,… TS Nhâm đã hướng dẫn nhiều thế hệ sinh viên APD tham gia dự Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng toàn quốc. Ngoài ra, TS Nhâm tham gia biên soan một số giáo trình và chủ nhiệm 02 đề tài NCKH cấp Học viện, là tác giả chính 03 bài báo quốc tế và 10 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Các môn tham gia giảng dạy: Toán tài chính, Lý thuyết xác suất và thống kê, Kinh tế lượng, Phân tích thống kê nhiều chiều, Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh,…

Lý lịch khoa học (Dowload tại đây)

8.

ThS. Trần Thị Hương Trà

ThS Trần Thị Hương Trà đã học đã học Thạc sĩ toán học tại Viện toán học Việt Nam (2015). ThS Trà có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực giải tích; đại số; xác suất và thống kê; đo lường rủi ro; phân tích dữ liệu,… ThS Trà tham gia 02 đề tài NCKH cấp Học viện, là tác giả chính 02 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Các môn tham gia giảng dạy: Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê, Kinh tế lượng, Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh, Logic toán,…

Lý lịch khoa học (Dowload tại đây)

9.

ThS. NCS. Nguyễn Văn Cường

ThS Nguyễn Văn Cường hiện đang là nghiên cứu sinh tại Cheonnam National University, Gwangju, Hàn Quốc.

 

BẢNG 2. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

Chuyên ngành: Phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh

STT

Họ và tên, năm sinh,

chức vụ hiện tại

Học vị, nơi tốt nghiệp

Chuyên ngành

1

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh,

1974, Trưởng Bộ môn Kinh tế lượng, Học viện Tài Chính.

Tiến sỹ, Việt Nam

Xác suất – Thống kê

2

Phạm Minh Hoàn,

1973, Giảng viên Viện Công nghệ Thông tin, ĐHKTQD Hà Nội.

Tiến sỹ, Pháp

Công nghệ thông tin

3

Nguyễn Đăng Khoa,

1988, Giảng viên Khoa Thống kê, ĐHKTQD Hà Nội.

Thạc sỹ, Việt Nam

Thống kê

4

Cao Quốc Quang,

1976, Giảng viên Khoa Thống kê, ĐHKTQD Hà Nội.

Thạc sỹ, Việt Nam

Thống kê

5

Nguyễn Như Quân,

1978,  Giảng viên khoa KHTN – Trường ĐH Điện lực.

Tiến sỹ, Việt Nam

Xác suất – Thống kê

6

Hà Văn Sang,

1982, Phó trưởng bộ môn, Học viện Tài Chính.

Tiến sỹ, Việt Nam

Công nghệ thông tin

7

Trần Đăng Công,

1974, Giảng viên Khoa CNTT, Học viện Khoa học Quân sự.

Tiến sỹ, Trung Quốc

Công nghệ thông tin

8

Nguyễn Hữu Xuân Trường,

1982, Giảng viên Khoa HTTTKT, Học viện Tài Chính.

Tiến sỹ, Việt Nam

Công nghệ thông tin

 

LINK THÔNG TIN TUYỂN SINH CHUYÊN NGÀNH BIG DATA NĂM 2020

LINK THÔNG TIN TUYỂN SINH CHUYÊN NGÀNH BIG DATA NĂM 2019

 

----------------------------------
Thông tin liên hệ:
BM. TOÁN KINH TẾ - KHOA KINH TẾ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
P201, Tòa nhà C, Khu đô thị Nam An Khánh – An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline/Zalo: Thầy Tú 0912 426 326/ Thầy Tuấn 0946 169 668
Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/phantichdulieuAPD/