CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN

TB v/v đăng ký danh sách đi du xuân năm 2019

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 08/03 và xuân Kỷ Hợi, Công đoàn Học viện tổ chức du xuân đầu năm cho toàn thể cán bộ, giảng viên Học viện. Đề nghị các tổ công đoàn thông báo và đăng ký danh sách theo thông báo.

Thông báo tải tại đây.

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ