Cựu sinh viên Cựu sinh viên

Cựu sinh viên

Ngày đăng 13/02/2019 | 10:10 AM  | Lượt xem: 23
Một số sinh viên tiêu biểu của khoa: Đỗ Tuấn Anh – Cựu sinh viên khóa 3 – Hiện là đại diện cho tập đoàn xiaomi tại Malaysia Nguyễn...