ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Chương trình khung đào tạo theo niên chế

 | View count: 701
TẢI TẠI ĐÂY

Quy chế đào tạo theo Niên chế

 | View count: 341
  Tải về Tại đây

Khung chương trình đào tạo đại học chính quy

 | View count: 486
  Chương trình Ngành Kinh tế Quốc tế   Chương trình Ngành Chính sách công   Chương trình Ngành Tài chính Ngân hàng   Chương trình Ngành Kinh tế - Kế hoạch Phát triển