09/09/2021
Quyết định số 619 về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển
18/03/2021
Học viện Chính sách và Phát triển đơn vị đầu tiên mở ngành học Kinh tế số 
26/02/2021
Thông báo tuyển sinh đại học đợt 1 năm 2021
25/01/2021
Thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển và Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế của Học viện Chính sách và Phát triển
24/12/2020
Học viện Chính sách và Phát triển đang xin phép Bộ Giáo dục và Đào tạo mở ngành Kinh tế số, đào tạo trình độ đại học tại Học viện từ năm học 2021 - 2022.
01/12/2020
THÔNG BÁO: Quyết định 971 về việc ban hành Quy định xây dựng chương trình đào tạo đại học hệ đào tạo đại trà của Học viện Chính sách và Phát triển
29/10/2020
QUY ĐỊNH Quy đổi điểm học phần Tin học đại cương và QUY ĐỊNH Quy đổi điểm học phần tiếng Anh đại cương đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển