06/05/2022
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức thành công khóa nghiệp vụ đấu thầu cơ bản tại Hà Nội (15-17/4/2022)
06/05/2022
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức thành công 2 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng và Đấu thầu qua mạng chuyên sâu đối với xây lắp và mua sắm hàng hóa cho Công ty giống bò sữa Mộc...
08/10/2021
Tuyển sinh các Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu